Khuyến khích Học viên mới

Edutalk.vn khuyến khích Học viên mới tìm hiểu Giáo viên phù hợp với nhu cầu và năng lực trước Khóa học chính thức bằng cách đăng ký tham giá các lớp học thử MIỄN PHÍ để quyết định và chọn lựa Giáo viên phù hợp.

Giúp Học viên xác địch mục tiêu học tập

Giáo viên nên hỏi Học viên về mục tiêu học tập và kế hoạch của họ để đạt mục tiêu. Nếu Học viên chưa có lộ trình rõ ràng, Giáo viên hướng dẫn họ thiết lập lộ trình phù hợp để tạo độ tin tưởng của Học viên dành cho Giáo viên cũng như Edutalk.vn

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không