CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 1. Thông tin chúng tôi thu thập
 2. Địa chỉ IP
 3. Các tập tin được tạo bởi website bạn đã truy cập để lưu trữ thông tin duyệt web (cookies)
 4. Thông tin liên quan đến trẻ em
 5. Sử dụng, Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin
 6. Quảng cáo bên đối tác thứ ba
 7. Thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này
 8. Bảo mật và An ninh
 9. Thay đổi Sở thích và Thông tin Cá nhân của bạn
 10. Người sử dụng quốc tế
 11. Liên hệ Edutalk.vn

———————————————————————————————————————

Chính sách này bao gồm cách Edutalk.vn, (sau đây được diễn giải là “Edutalk.vn”, “chúng tôi”, “về chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) xử lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và nhận được trên www.edutalk.vn , các trang web và các ứng dụng liên quan đến Edutalk.vn. Thông báo này cho bạn biết những thông tin nào chúng tôi thu thập, các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ và bảo mật nó, cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin, và cuối cùng, làm thế nào bạn có thể liên hệ chúng tôi với các câu hỏi hoặc thắc mắc.

Thông tin chúng tôi Thu thập

 • Edutalk.vn thu thập thông tin cá nhân khi bạn đăng ký với chúng tôi, sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ Edutalk.vn, hoặc đăng nội dung lên một trang web của Edutalk.vn
 • Edutalk.vn cũng có thể thu thập thông tin cá nhân khi bạn tham gia chương trình khuyến mãi hoặc rút thăm trúng thưởng.
 • Edutalk.vn cũng có thể thu thập thông tin về các giao dịch của bạn với chúng tôi và với một số đối tác kinh doanh của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm thông tin cần thiết để xử lý khoản thanh toán đến hạn của bạn cho chúng tôi, chẳng hạn như số thẻ tín dụng của bạn.
 • Edutalk.vn có thể tự động nhận và ghi lại thông tin trên nhật ký máy chủ của chúng tôi từ trình duyệt của bạn, bao gồm địa chỉ IP, cookie và các trang bạn yêu cầu.
 • Edutalk.vn sử dụng thông tin cho các mục đích chung sau: cung cấp sản phẩm và dịch vụ, thanh toán, nhận dạng và xác thực, cải tiến dịch vụ, liên lạc, nghiên cứu và báo cáo nặc danh.

Địa chỉ IP

Edutalk.vn thỉnh thoảng có thể lấy địa chỉ IP từ người dùng tùy thuộc vào cách bạn truy cập các trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP, trình duyệt và thông tin phiên có thể được sử dụng cho các mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Chẩn đoán và ngăn chặn các vấn đề về dịch vụ hoặc công nghệ do người dùng hoặc kỹ sư IT của chúng tôi báo cáo liên quan đến các địa chỉ IP được kiểm soát bởi một công ty web hoặc ISP cụ thể.
 • Ước tính tổng số người dùng truy cập các trang web Edutalk.vn hoặc các ứng dụng từ các vùng địa lý cụ thể.
 • Giúp xác định người dùng nào có quyền truy cập vào nội dung, dịch vụ hoặc tài nguyên nhất định mà chúng tôi cung cấp.
 • Theo dõi và ngăn ngừa gian lận và lạm dụng.
 • Cung cấp quảng cáo có liên quan hơn cho bạn.

Cookies

 • Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, thường bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh được gửi đến bộ duyệt tìm của bạn từ những máy tính của trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.
 • Nếu bạn từ chối tất cả các cookie, bạn không thể sử dụng dịch vụ Edutalk.vn hoặc các sản phẩm yêu cầu bạn phải “đăng nhập” và bạn không thể tận dụng hết các dịch vụ.
 • Bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi đặt cookie.
 • Edutalk.vn sử dụng các cookie của mình cho một số mục đích, bao gồm:
  • Yêu cầu bạn nhập lại mật khẩu của mình sau một thời gian nhất định đã trôi qua để bảo vệ bạn khỏi những người khác tình cờ truy cập vào nội dung tài khoản của bạn.
  • Theo dõi các sở thích mà bạn chỉ định trong khi bạn đang sử dụng Trang web, Sản phẩm và Dịch vụ của Edutalk.vn.
  • Ước tính và báo cáo tổng số lượng khán giả và lưu lượng truy cập của chúng tôi.
  • Tiến hành nghiên cứu để cải tiến nội dung và dịch vụ được cung cấp trên Trang web, Sản phẩm và Dịch vụ của Edutalk.vn.
  • Đảm bảo rằng khách truy cập không được cung cấp cùng một quảng cáo nhiều lần và để tùy chỉnh quảng cáo dựa trên loại thông tin của trình duyệt và loại thông tin người dùng.
 • Edutalk.vn cho phép các thực thể khác hiển thị quảng cáo hoặc cung cấp các dịch vụ trên một số trang web của chúng tôi và truy cập cookie của họ trên máy tính của bạn. Việc sử dụng cookie của các tổ chức khác phải tuân theo chính sách riêng tư của họ, chứ không phải chính sách này. Nhà quảng cáo hoặc các thực thể khác không có quyền truy cập vào cookie Edutalk.vn.

Thông tin liên quan đến trẻ em

 • Bảo vệ sự riêng tư của trẻ nhỏ là đặc biệt quan trọng. Vì lý do đó, Edutalk.vn không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân thông qua trang web Edutalk.vn từ những người dưới 13 tuổi, và không một phần nào của dịch vụ Edutalk.vn được chuyển đến những người dưới 13 tuổi.
 • Nếu bạn dưới 13 tuổi, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập vào dịch vụ Edutalk.vn hoặc trang web bất cứ lúc nào hoặc dưới bất kỳ hình thức nào.

Sử dụng, Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

 • Edutalk.vn không chia sẻ thông tin cá nhân mà chúng tôi tìm hiểu về bạn từ việc bạn sử dụng các trang web, sản phẩm và dịch vụ Edutalk.vn với những người khác trừ khi được mô tả trong chính sách này.
 • Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân thông qua việc sử dụng Edutalk.vn bạn đang chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Edutalk.vn và các đơn vị trực thuộc. Việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn bởi các tổ chức này phải tuân theo chính sách này.
 • Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba không liên quan vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Tuy nhiên, Edutalk.vn có thể hiển thị các quảng cáo được nhắm mục tiêu dựa trên thông tin cá nhân không thể nhận dạng được (chẳng hạn như loại trình duyệt và địa chỉ IP) và / hoặc lựa chọn cá nhân (Xem Phần bên dưới Quảng cáo bên thứ ba để biết thêm thông tin về cách chia sẻ thông tin của bạn với nhà quảng cáo).
 • Edutalk.vn có thể sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nếu cần thiết để hoàn thành giao dịch, vận hành hoặc cải tiến các sản phẩm và dịch vụ Edutalk.vn, thực hiện một việc mà bạn yêu cầu chúng tôi làm hoặc cho bạn biết về các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cho là bạn quan tâm.
 • Đôi khi, Edutalk.vn hoặc một đối tác, có thể tài trợ cho một chương trình khuyến mại, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi trên Edutalk.vn. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email hoặc địa chỉ nhà hoặc trả lời các câu hỏi để tham gia. Edutalk.vn có thể chuyển thông tin cá nhân cho các đối tác quảng cáo nhất định mà bạn đã yêu cầu một cách rõ ràng để nhận thông tin từ bạn. Chúng tôi xác định một điều rõ ràng ai là những người đang thu thập thông tin cá nhân tại thời điểm thu thập thông tin và quyền tuyên bố riêng tư sẽ được áp dụng.
 • Địa chỉ liên lạc bạn cung cấp hoặc dịch vụ dựa trên thông tin bạn đã chia sẻ với Edutalk.vn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho bạn một lựa chọn không tham gia tiếp nhận những thông tin liên lạc khác vào thời điểm bạn được liên lạc, tuy nhiên, liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ đã thanh toán nào của chúng tôi (ví dụ như sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cấp phép hoặc sử dụng với một khoản phí), chúng tôi bảo lưu quyền gửi cho bạn một số thông tin liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ đó, như thông báo dịch vụ, và các tin nhắn tự động từ ban quản trị được coi là một phần trong tài khoản Edutalk.vn của bạn, mà không cung cấp cho bạn cơ hội để từ chối không nhận chúng.
 • Khi bạn đăng ký Edutalk.vn, Edutalk.vn thu thập thông tin tài khoản do người dùng gửi như tên, địa chỉ email và độ tuổi để xác định người dùng và gửi thông báo liên quan đến việc sử dụng dịch vụ. Công ty Edutalk.vn cũng thu thập thông tin tiểu sử do người dùng gửi, bao gồm thông tin liên hệ bổ sung, vị trí, thông tin tiểu sử và ảnh. Thông tin hồ sơ bổ sung này sẽ giúp những người dùng khác tìm và giao tiếp với bạn.
 • Edutalk.vn sẽ hiển thị “Display Name” (tên hiển thị của bạn) trên hồ sơ của bạn. Edutalk.vn sẽ hiển thị tên của bạn và bất kỳ thông tin hồ sơ được người dùng gửi khác trên hồ sơ của bạn theo sở thích bạn đặt trong tài khoản của bạn.
 • Địa chỉ email và tên đầy đủ có thể được sử dụng khi người dùng mời một người bạn qua email tham gia Edutalk.vn và khi Edutalk.vn gửi thông báo cho người dùng liên quan đến việc sử dụng Edutalk.vn.
 • Khi bạn đăng một thông báo trên một trang web hoặc ứng dụng Edutalk.vn, bạn có quyền đăng một thông điệp có thể bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân về bản thân bạn.
 • Nếu bạn đăng thông tin cá nhân trực tuyến mà cấp quyền truy cập cho mọi người trong cộng đồng, bạn có thể nhận lại những thông điệp không mong muốn từ các bên khác.
 • Edutalk.vn có thể chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
  • Trong quá trình hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể thấy cần thiết hoặc phù hợp khi cung cấp quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn cho người khác như nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu và nhà cung cấp được chọn để chúng tôi có thể vận hành Edutalk.vn và kinh doanh của chúng tôi.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để đáp ứng các trát tòa, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi, hoặc bảo vệ chống lại các yêu cầu pháp lý và trong trường hợp theo nhận định của chúng tôi việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp.
  • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi tin rằng nó là cần thiết để điều tra, ngăn chặn hoặc có hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn về thể chất của bất kỳ người nào, vi phạm các điều khoản sử dụng khác nhau của chúng tôi theo yêu cầu của luật pháp.
  • Khi chúng tôi tiếp tục phát triển kinh doanh, chúng tôi cũng có thể mua hoặc bán tất cả hoặc một phần kinh doanh của chúng tôi. Trong các giao dịch như vậy, thông tin nhận dạng cá nhân bạn đã chia sẻ với chúng tôi nói chung là một trong những tài sản kinh doanh sẽ được chuyển giao. Thông tin nhận dạng cá nhân được chuyển giao sẽ vẫn tuân theo những lời hứa trong chính sách bảo mật này hoặc các chính sách tiếp theo mà bạn đã chấp thuận.

Quảng cáo bên thứ ba

Các quảng cáo xuất hiện trên trang, Sản phẩm hoặc Dịch vụ của Edutalk.vn có thể được chuyển đến người sử dụng bởi Edutalk.vn hoặc một trong những đối tác quảng cáo trên Web của chúng tôi. Các đối tác quảng cáo trên Web của chúng tôi có thể thiết lập cookie. Các cookie này cho phép máy chủ quảng cáo nhận ra máy tính của bạn mỗi lần họ gửi cho bạn một quảng cáo trực tuyến. Bằng cách này, máy chủ quảng cáo có thể biên dịch thông tin về nơi bạn hoặc những người khác đang sử dụng máy tính của bạn đã nhìn thấy quảng cáo của họ và xác định quảng cáo nào được nhấp vào. Thông tin này cho phép mạng quảng cáo phân phối các quảng cáo có tính mục tiêu mà họ cho rằng bạn sẽ quan tâm nhất. Chính sách bảo mật này bao gồm việc sử dụng cookie của Edutalk.vn và không bao gồm việc sử dụng cookie của bất kỳ nhà quảng cáo nào.

Edutalk.vn không chia sẻ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào với các nhà quảng cáo. Edutalk.vn có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng quát (chẳng hạn như thống kê tổng hợp về sở thích và nghề nghiệp của thành viên) và thông tin nhận dạng cá nhân (như loại trình duyệt và địa chỉ IP) với các nhà quảng cáo và đối tác. Edutalk.vn không cung cấp cho nhà quảng cáo việc truy cập vào thông tin tài khoản cá nhân cá nhân của bạn. Tuy nhiên, bằng cách chọn, tương tác hoặc xem một quảng cáo, bạn đồng ý với khả năng rằng nhà quảng cáo sẽ đưa ra giả định bạn đáp ứng các tiêu chí mang tính mục tiêu nhằm được sử dụng để hiển thị quảng cáo.

Quyền thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Edutalk.vn có thể tùy chỉnh, sửa đổi hoặc cập nhật chính sách này. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi đáng kể trong cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email chính được chỉ định trong tài khoản Edutalk.vn cụ thể của bạn hoặc bằng cách đặt một thông báo nổi bật trên trang của chúng tôi. Bạn được khuyến khích kiểm tra chính sách này thường xuyên cho bất kỳ thay đổi vì việc sử dụng dịch vụ Edutalk.vn của bạn liên tục cho thấy bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Bảo mật và An ninh

Không có dữ liệu truyền qua Internet có thể được bảo đảm là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể cam đoan hoặc đảm bảo an toàn cho bất kỳ thông tin nào bạn chuyển cho chúng tôi và bạn tự chịu rủi ro. Khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm vệ nó trên hệ thống của chúng tôi.

Nếu Edutalk.vn biết được sự vi phạm bảo mật, chúng tôi có thể cố thông báo cho bạn bằng điện tử để bạn có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. Bằng cách sử dụng Edutalk.vn hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên lạc với bạn về điện tử về các vấn đề bảo mật, riêng tư và quản trị liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web, sản phẩm và dịch vụ đó. Chúng tôi có thể đăng một thông báo trên các trang web có thể áp dụng của chúng tôi nếu một vi phạm an ninh xảy ra. Nếu điều này xảy ra, bạn sẽ cần một trình duyệt web cho phép bạn xem các trang web phù hợp. Chúng tôi cũng có thể gửi email cho bạn theo địa chỉ email bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong những trường hợp này.

Quyền thay đổi Sở thích và Thông tin Cá nhân của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản của mình thông qua https://www.edutalk.vn/register bất kỳ lúc nào. Hầu hết thông tin cá nhân bạn cung cấp là hoàn toàn tùy chọn. Ví dụ, trong trường hợp cha mẹ đang cân nhắc liệu có cho phép con mình sử dụng Edutalk.vn hay không, chúng tôi không quy định hay quyết định sự tham gia của trẻ dựa trên việc cung cấp thêm thông tin cá nhân nào nữa ngoài việc xem nó là cần thiết để vận hành các trang web, sản phẩm và dịch vụ đó.

Bạn có quyền xóa tài khoản áp dụng bằng cách truy cập vào trang xóa tài khoản hiện hành; Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số thông tin cá nhân, chủ yếu là thông tin liên lạc của bạn, có thể được lưu giữ trong hồ sơ của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc tài liệu phù hợp với các yêu cầu pháp lý.

Người sử dụng quốc tế

Trang web https://www.edutalk.vn  được lưu trữ tại Việt nam, dành cho và hướng đến người dùng trên khắp thế giới. Nếu bạn đang truy cập trang web này từ Liên minh châu Âu, Châu Á hoặc bất kỳ khu vực nào khác có luật hoặc quy định về thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân nào khác với luật pháp Việt nam, xin thông báo rằng thông qua việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này, được điều chỉnh bởi luật pháp Việt nam, chính sách bảo mật này và Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang chuyển thông tin cá nhân của bạn sang Việt nam và bạn đồng ý chuyển.

Liên hệ Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng Edutalk.vn

Nếu bạn có một mối quan tâm về Edutalk.vn, hoặc chính sách này, có bất kỳ câu hỏi hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng Edutalk.vn như sau:

Hỗ trợ trực tuyến: https://support.edutalk.vn

Email: support@edutalk.vn

Hotline: 0287 1080 899

Ngày hiệu lực: ngày 07 tháng 07 năm 2017

Cập nhật: ngày 04 tháng 07 năm 2017

 • Bài viết có hữu ích không ?
 •    không