Học viên có thể hủy bỏ các Khóa học đã đặt trước bằng cách liên lạc với Bộ phận Chăm sóc Học viên trong giờ làm việc hoặc hủy trực tiếp tại website của Edutalk.vn. Hủy đặt khóa học trước thời hạn quy định cho phép sẽ không bị tính phí hủy.

Thời hạn thông báo

(bắt buộc)

Phí

Nguyên nhân

(do Học viên)

Nguyên nhân

(do Giáo viên – Gia sư)

Khoá học

Trước 24 giờ Miễn phí

Miễn phí

Buổi học Trước 3 – 5 giờ Miễn phí

Miễn phí

Trong trường hợp quá thời hạn giữ chỗ cũng như thời hạn thanh toán các khoản dịch vụ đã được yêu cầu mà Học viên chưa thực hiện hoàn tất thì hệ thống của Edutalk.vn sẽ hủy các dịch vụ/yêu cầu đó theo quy định.

Edutalk.vn có thể hủy các lịch học đã được đặt của Học viên trong thời gian trước khi lớp học bắt đầu vì một vài lý do từ phía Giáo viên – Gia sư hoặc trong các trường hợp bất khả kháng. Nếu trường hợp này xảy ra, phòng chăm sóc Học viên Edutalk.vn sẽ liên lạc và thông báo cho Học viên ngay lập tức. Hình thức liên lạc bằng điện thoại và email. Trong trường hợp này, Học viên có quyền tạo các đặt chỗ mới. Edutalk.vn không đảm bảo rằng các điều kiện trong các đặt chỗ mới sẽ giống như các điều kiện trong đặt chỗ đã bị hủy.

Học viên hủy lớp học sau khi thanh toán trực tuyến: Học viên cung cấp thông tin tài khoản Học viên tại Edutalk.vn và mã số đặt lịch học đã được gửi trong email cho bộ phận chăm sóc Học viên của Edutalk.vn để yêu cầu hủy lớp học (trong trường hợp Học viên không thể online) hoặc hủy trực tiếp tại website. Tiền học phí sẽ được hoàn lại tài khoản Học viên Edutalk.vn (sau khi trừ phí dịch vụ) trong vòng 24 giờ hành chính sau khi đã làm rõ nguyên nhân

Thời hạn thông báo Phí

Nguyên nhân

(do Học viên)

Nguyên nhân

(do Giáo viên – Gia sư)

Buổi học Trước 1 – 3 giờ 10% – 20% Miễn phí
Buổi học Trước 15 phút – 1 giờ 50% Miễn phí
Buổi học Trước 3 – 5 giờ Miễn phí Miễn phí
Khóa học Trước 24 giờ Miễn phí Miễn phí
Khóa học Sau 24 giờ Tính phí buổi học đầu tiên Miễn phí

(*) Đối với Giáo viên – Gia sư: trong trường hợp Giáo viên – Gia sư chủ động hủy lớp học quá 3 lần sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn trên Edutalk.vn và chấm dứt việc giảng dạy trên hệ thống Edutalk.vn

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không