Tại Edutalk.vn, chúng tôi cung cấp hơn 10 ngoại ngữ phổ biến trên các nền tảng: webiste, ứng dụng điện thoại Android và ứng dụng điện thoại IOS.

Ngôn ngữ hiện tại của Edutalk.vn là Tiếng Anh và Tiếng Việt và được sử dụng chính trên nền tảng website.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không