Nếu công ty, doanh nghiệp hay cá nhân có nhu cầu hợp tác với Edutalk.vn, hãy gửi email tới marketing@edutalk.vn và mô tả chi tiết về đề xuất của bạn. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm cũng như nhu cầu của bạn và chắc chắn chuyển tiếp thông báo tới Bộ phận thích hợp.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không