Đơn hàng sẽ được miễn phí “Phí đóng gói và giao hàng” đối với giao hàng thường khi đơn hàng:

  • Có giá trị trên 150.000VNĐ ở khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.
  • Có giá trị trên 250.000VNĐ ở các tỉnh thành khác trên toàn quốc.
Trong trường hợp trị giá đơn hàng chưa đủ mức miễn phí đóng gói và giao hàng, thì phí sẽ được áp dụng theo bảng dưới đây:
 
  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không