ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ EDUTALK.VN

 1. Các điều khoản chính
 2. Điều khoản Dịch vụ
 3. Điều khoản Sửa đổi
 4. Điều kiện hợp lệ
 5. Cách thức hoạt động của trang Web, Ứng dụng và các Dịch vụ
 6. Đăng ký tài khoản
 7. Điều khoản chung của thành viên
 8. Bảo mật
 9. Sở hữu trí tuệ
 10. Giấy phép trang web và ứng dụng
 11. Bản quyền nội dung tại Edutalk.vn và nội dung do thành viên đóng góp
 12. Nội dung do thành viên đóng góp
 13. Liên kết
 14. Thực thi Điều khoản Dịch vụ
 15. Tuyên bố phủ nhận
 16. Giới hạn trách nhiệm pháp lý
 17. Bồi thường
 18. Truy cập và tải ứng dụng từ iTunes
 19. Toàn bộ Hiệp định
 20. Khả năng Chấp nhận Điều khoản Dịch vụ
 21. Phân công
 22. Thông báo
 23. Kiểm soát Luật và Thẩm quyền
 24. Giải quyết Tranh chấp
 25. Tổng quát
 26. Liên hệ với Dịch vụ Khách hàng

——————————————————————————————————————————-

GHI CHÚ DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG EDUTALK.VN

Chúng tôi đã: (1) cập nhật Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi; (2) đã chuyển các điều khoản thanh toán của chúng tôi sang Điều khoản Dịch vụ Thanh toán mới; (3) cập nhật Chính sách Bảo mật; (4) cập nhật Chính sách bản quyền của chúng tôi; (5) cập nhật Chính sách Cộng đồng; Và (6) Điều khoản của dịch vụ của Giáo viên (gọi chung là “Điều khoản”). Vui lòng đọc kỹ từng tài liệu.

 • Điều khoản dịch vụ mới của chúng tôi
 • Các Điều khoản Dịch vụ Thanh toán mới của chúng tôi (dành cho người dùng sử dụng tài khoản tín dụng tại Edutalk.vn)
 • Điều khoản Dịch vụ Giáo viên mới của chúng tôi (Dành cho Giáo viên trên Edutalk.vn)
 • Chính sách Bảo mật và Chính sách Bản quyền mới của chúng tôi
 • Chính sách Cộng đồng mới của chúng tôi

——————————————————————————————————————————-

 1. Các điều khoản chính

Edutalk.vn cung cấp một địa điểm trực tuyến để học ngoại ngữ nơi mà các Thành viên, cả Học viên và Giáo viên (các thuật ngữ được định nghĩa dưới đây), có thể hợp tác với nhau và tận dụng các dịch vụ (gọi chung là “Dịch vụ”). Các Dịch vụ này có thể truy cập tại www.edutalk.vn và bất kỳ trang web nào khác nơi Edutalk.vn cung cấp Dịch vụ có sẵn (gọi chung là “Trang Web”) và các ứng dụng cho điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị thông minh khác và các giao diện chương trình ứng dụng (gọi chung là “Ứng dụng “).

Nếu bạn đang sử dụng trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ, các Điều khoản Dịch vụ này nằm giữa bạn và Công ty Cổ Phần Giáo Dục Edutalk (sau đây được gọi là “Edutalk.vn”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”). Công ty Cổ Phần Giáo Dục Edutalk sẽ xử lý bất kỳ và tất cả các thanh toán và khoản thanh toán được thực hiện thông qua hoặc liên quan đến Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ (“Dịch vụ Thanh toán”). Dịch vụ Thanh toán do Công ty Cổ Phần Giáo Dục Edutalk cung cấp phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ Thanh toán (“Các Điều khoản Thanh toán”).

“Nội dung” có nghĩa là tất cả Nội dung mà Edutalk.vn cung cấp thông qua Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ, hoặc các chiến dịch quảng cáo liên quan và các kênh truyền thông xã hội chính thức, bao gồm bất kỳ Nội dung nào được cấp phép từ bên thứ ba, trừ nội dung đóng góp từ Thành viên.

“Tài khoản thành viên” có nghĩa là Tài khoản Edutalk.vn được bạn mở khi bạn đăng ký để trở thành Thành viên và sử dụng Dịch vụ.

“Thành viên” có nghĩa là một cá nhân hoặc pháp nhân đăng ký cho một Tài khoản.

“Nội dung thành viên” có nghĩa là tất cả Nội dung mà Thành viên đăng, tải lên, xuất bản, gửi, truyền, hoặc bao gồm trong hồ sơ thành viên hoặc chiến dịch xúc tiến Edutalk.vn được cung cấp qua trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ.

“Dịch vụ” có nghĩa là bất kỳ Dịch vụ kết nối hoặc Thanh toán nào được cung cấp bởi Edutalk.vn.

“Học viên” có nghĩa là Thành viên mua Dịch vụ Giảng dạy.

“Giáo viên” có nghĩa là một Thành viên cung cấp và thực hiện Dịch vụ Giảng dạy.

“Dịch vụ Giảng dạy” có nghĩa là tất cả các Dịch vụ do Giáo viên cung cấp. Chúng bao gồm các bài học trả tiền, các khóa học trọn gói, buổi học và các dịch vụ khác được thực hiện khi trao đổi qua tài khoản tín dụng tại Edutalk.vn.

“Người sử dụng” có nghĩa là (1) một người là thành viên, sử dụng trang web hoặc ứng dụng trên danh nghĩa của mình, hoặc (2) một người đang sử dụng trang web hoặc ứng dụng thay mặt cho một Thành viên là một công ty hoặc tổ chức.

“Khách truy cập” có nghĩa là một người chỉ ghé thăm trang web hoặc ứng dụng chứ không phải là Thành viên hoặc Người dùng.

“Bạn” có nghĩa là Khách truy cập hoặc Thành viên truy cập trang web hoặc ứng dụng hoặc sử dụng Dịch vụ thay mặt chính mình; Hoặc, nếu Dịch vụ được sử dụng thay mặt cho một công ty hoặc tổ chức, “Bạn” có nghĩa là Thành viên sử dụng Dịch vụ và Người sử dụng truy cập trang web hoặc ứng dụng thay mặt cho Thành viên đó (và Người sử dụng đó đại diện cho họ) Có thẩm quyền thay mặt Thành viên).

 1. Điều khoản Dịch vụ

Bằng cách sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản và điều kiện của Các Điều Khoản Sử Dụng này (“Các Điều Khoản”), cho dù bạn có trở thành một người sử dụng đã đăng ký Dịch vụ hay không. Các Điều khoản này chi phối việc bạn truy cập và sử dụng Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ và tất cả Nội dung (được định nghĩa bên dưới) và sự tham gia của Bạn vào Chương Trình Giới Thiệu (được định nghĩa dưới đây) và tạo thành một thỏa thuận pháp lý ràng buộc giữa bạn và Edutalk.vn. Ngoài ra, một số khu vực nhất định của Trang web và Ứng dụng (và việc bạn truy cập hoặc sử dụng một số khía cạnh của Dịch vụ hoặc Nội dung) có thể có các điều khoản, điều kiện, tiêu chuẩn, hướng dẫn hoặc chính sách khác đã được đăng hoặc có thể yêu cầu bạn đồng ý và chấp nhận bổ sung các điều khoản và điều kiện. Nếu có một mâu thuẫn giữa các Điều khoản và điều khoản và điều kiện được đăng cho một khu vực cụ thể của Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ hoặc Nội dung, các điều khoản và điều kiện sau sẽ được ưu tiên hơn. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn không có quyền thu thập thông tin từ hoặc tiếp tục sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ. Không sử dụng trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ theo các Điều khoản này có thể buộc bạn phải chịu hình phạt dân sự và hình sự.

Nếu bạn chấp nhận hoặc đồng ý với các Điều khoản này nhân danh công ty hoặc pháp nhân khác, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền ràng buộc công ty đó hoặc pháp nhân khác đối với các Điều khoản này và trong trường hợp đó danh xưng “Bạn” và cum từ định nghĩa “những gì thuộc về bạn” sẽ tham khảo và áp dụng cho công ty đó hoặc pháp nhân khác.

 1. Điều khoản Sửa đổi

Edutalk.vn có quyền, theo ý riêng của mình, sửa đổi Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ hoặc để sửa đổi Các Điều Khoản này, bao gồm Phí Dịch Vụ, bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. Nếu chúng tôi sửa đổi các điều khoản này, chúng tôi sẽ đăng tải những sửa đổi trên Trang web hoặc Ứng dụng hoặc cung cấp cho bạn thông báo về sửa đổi. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Điều khoản này. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ sau khi chúng tôi đã đăng một sửa đổi trên Trang web hoặc thông qua Ứng dụng hoặc đã cung cấp cho bạn thông báo về sửa đổi, bạn cho biết rằng bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều khoản sửa đổi. Nếu Điều khoản sửa đổi không được bạn chấp nhận, cách thức duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ.

 1. Điều kiện hợp lệ

Trang web, ứng dụng và Dịch vụ chỉ dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. Bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng Trang web, Ứng dụng hoặc Dịch vụ của bất kỳ ai dưới 18 tuổi đều bị nghiêm cấm. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ mà bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn từ 18 tuổi trở lên.

Đối với người dùng ở Hoa Kỳ, Edutalk.vn có thể, trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép và nếu chúng tôi có đủ thông tin để xác định người dùng, hãy lấy các báo cáo từ hồ sơ công khai về án tích hình sự hoặc đăng ký người phạm tội tình dục của người dùng. Đối với người dùng bên ngoài Hoa Kỳ, trong phạm vi được pháp luật cho phép và nếu chúng tôi có đủ thông tin để xác định người dùng, hãy liên hệ cơ quan địa phương để có chứng cứ về thông tin cơ bản của đối tượng phạm tội tình dục đã được ghi nhận đơn phương từ phía chúng tôi. Bạn đồng ý và ủy quyền cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên đầy đủ và ngày sinh của bạn, để có được các báo cáo đó, kể cả các nhà cung cấp của Edutalk.vn.

 1. Trang web, ứng dụng và dịch vụ hoạt động như thế nào

Các trang web, ứng dụng và dịch vụ có thể được sử dụng để cung cấp một địa điểm trực tuyến mà Thành viên, Học viên và Giáo viên, có thể cộng tác với nhau và sử dụng Dịch vụ Kết nối và Dịch vụ Thanh toán để học ngoại ngữ.

Dịch vụ kết nối. Trang web hoặc Ứng dụng là địa điểm nơi:

 1. Các thành viên có thể tải lên thông tin liên quan đến học ngoại ngữ.
 2. Các Thành viên tiến hành tìm kiếm, kết nối, lựa chọn, và giao lưu với nhau vì mục đích học ngoại ngữ.
 3. Học viên tiến hành tìm kiếm, kết nối, lựa chọn, và liên hệ trực tiếp Giáo viên để được giảng dạy ngoại ngữ.
 4. Giáo viên quảng cáo khả năng của mình, trả lời các câu hỏi, kết nối và cam kết cung cấp Dịch vụ Giảng dạy trực tiếp cho Học viên.

Trong việc cung cấp Dịch vụ Kết nối, Edutalk.vn chỉ cung cấp địa điểm cho Học viên và Giáo viên tìm và ký hợp đồng với nhau.

Dịch vụ thanh toán. Trang web hoặc Ứng dụng là nền tảng cho Học viên tìm kiếm các lớp học trực tuyến hoặc các dịch vụ học ngoại ngữ khác để kết nối với Giáo viên tìm kiếm các lớp học trực tuyến và các dịch vụ học ngoại ngữ khác.

Dịch vụ Thanh toán cũng cung cấp cho Học viên và Giáo viên một số công cụ cộng tác, phản hồi, mua và thanh toán tín dụng, quá trình giải quyết tranh chấp và trợ giúp tranh chấp và các Dịch vụ khác (gọi chung là “Dịch vụ Thanh toán”). Dịch vụ Thanh toán không có nghĩa là Dịch vụ Kết nối.

Bạn đồng ý với Điều khoản thanh toán của Edutalk.vn tại https://beta.edutalk.vn/chinh-sach-va-dieu-khoan.

Dịch vụ dành cho Giáo viên. Dịch vụ của Giáo viên được mô tả chi tiết hơn về Điều khoản Dịch vụ của Giáo viên.

Nếu bạn được chấp nhận làm Giáo viên, bạn đồng ý với Điều khoản Dịch vụ của Giáo viên Edutalk.vn tại https://beta.edutalk.vn/chinh-sach-va-dieu-khoan.

Trừ khi rõ ràng có quy định khác trong nền tảng Edutalk.vn, còn lại trách nhiệm của Edutalk.vn được giới hạn để tạo điều kiện cho không gian sử dụng của trang web, ứng dụng và dịch vụ.

 1. Đăng ký tài khoản

Để truy cập các tính năng nhất định của Trang web và Ứng dụng và tham gia vào Dịch vụ Kết nối và Dịch vụ Thanh toán trên Edutalk.vn, bạn phải đăng ký để tạo một tài khoản (“Tài khoản Edutalk.vn”) và trở thành Thành viên. Bạn có thể đăng ký để tham gia trực tiếp thông qua trang web hoặc ứng dụng hoặc như mô tả trong phần này.

Bạn cũng có thể đăng ký để tham gia bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn với một số trang web mạng xã hội bên thứ ba (“SNS”) (bao gồm, nhưng không giới hạn, Facebook, mỗi tài khoản đó là một “Tài khoản của Bên Thứ ba”), thông qua trang web của chúng tôi Hoặc Ứng dụng, như mô tả dưới đây. Là một phần của chức năng của Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ, bạn có thể liên kết Tài khoản Edutalk.vn với Tài khoản bên thứ ba, bằng cách: (i) cung cấp thông tin đăng nhập Tài khoản của Bên Thứ ba cho Edutalk.vn thông qua Trang web, Dịch vụ hoặc Ứng dụng; (ii) hoặc cho phép Edutalk.vn truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn, như được cho phép theo các điều khoản và điều kiện áp dụng chi phối việc sử dụng của bạn cho mỗi Tài khoản của Bên Thứ ba. Bạn tuyên bố rằng bạn có quyền tiết lộ thông tin đăng nhập của Bên Thứ ba cho Edutalk.vn và / hoặc cho phép Edutalk.vn truy cập vào Tài khoản bên thứ ba của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc sử dụng cho các mục đích mô tả ở đây) mà không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng Tài khoản bên thứ ba hiện tại của bạn và không bắt buộc Edutalk.vn phải trả bất kỳ khoản phí nào hoặc thực hiện Edutalk.vn tùy thuộc vào bất kỳ hạn chế sử dụng nào được áp đặt bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó. Bằng cách cho phép Edutalk.vn truy cập vào bất kỳ Tài khoản bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng Edutalk.vn sẽ truy cập, cung cấp và lưu trữ (nếu có) bất kỳ Nội dung nào bạn đã cung cấp và lưu trữ trong Tài khoản bên thứ ba của bạn (“Nội dung SNS”) để nó Có sẵn trên và thông qua Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng qua Tài khoản Edutalk.vn của bạn và trang Tiểu sử Tài khoản Edutalk.vn. Trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản này, tất cả Nội dung SNS, nếu có, sẽ được coi là Nội dung thành viên cho mọi mục đích của Các Điều khoản này.

Tùy thuộc vào các Tài khoản bên thứ ba mà bạn chọn và tùy thuộc vào cài đặt bảo mật mà bạn đã đặt trong Tài khoản bên thứ ba như vậy, thông tin có thể nhận dạng cá nhân mà bạn đăng lên Tài khoản bên thứ ba sẽ xuất hiện và thông qua Tài khoản Edutalk.vn sẽ có trên Trang web, Dịch vụ và Ứng dụng đó. Xin lưu ý rằng nếu Tài khoản bên thứ ba hoặc dịch vụ liên quan không có sẵn hoặc việc truy cập vào Edutalk.vn của bên thứ ba đó do bên cung cấp dịch vụ bên thứ ba chấm dứt thì nội dung SNS sẽ không còn có trên trang web, các Dịch vụ và Ứng dụng nữa. Bạn có thể vô hiệu hoá kết nối giữa Tài khoản Edutalk.vn và Tài khoản bên thứ ba của mình bất cứ lúc nào bằng cách truy cập phần “Cài đặt” của Trang web và Ứng dụng.

Xin lưu ý rằng mối quan hệ của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba liên kết với các tài khoản bên thứ ba của bạn chỉ được điều chỉnh bởi (các) thỏa thuận của chúng tôi với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Edutalk.vn không cố ý xem xét bất kỳ Nội dung SNS nào cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính chính xác, hợp pháp hoặc không vi phạm và Edutalk.vn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung SNS nào.

Tài khoản Edutalk.vn của bạn và trang hồ sơ tài khoản Edutalk.vn của bạn sẽ được tạo để bạn sử dụng Trang web và Ứng dụng dựa trên thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi có được thông qua SNS như được mô tả ở trên. Bạn không thể có nhiều hơn một (1) tài khoản Edutalk.vn đang hoạt động. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, đúng theo hiện tại và đầy đủ trong quá trình đăng ký và cập nhật thông tin để đảm bảo nó chính xác, theo đúng hiện tại và đầy đủ. Edutalk.vn có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản Edutalk.vn của bạn và quyền truy cập vào Trang web, Đơn và Dịch vụ của bạn nếu bạn tạo nhiều Tài khoản Edutalk.vn, hoặc nếu bất kỳ thông tin nào được cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc sau đó chứng minh là không chính xác, gian lận , không đúng theo hiện tại, không đầy đủ, hoặc vi phạm các Điều khoản Dịch vụ này.

Bạn có trách nhiệm bảo vệ mật khẩu của mình. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động hoặc hành động nào theo Tài khoản Edutalk.vn của bạn, cho dù bạn có ủy quyền các hoạt động hoặc hành động như vậy hay không. Bạn sẽ thông báo ngay lập tức cho bất kỳ trường hợp sử dụng trái phép tài khoản Edutalk.vn của bạn.

 1. Điều khoản chung của thành viên

Dịch vụ của chúng tôi chỉ có sẵn cho các cá nhân và những thực thể hợp pháp trong kinh doanh, những người có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc pháp lý. Để đăng ký một Tài Khoản với Edutalk.vn và trở thành một Thành viên, bạn phải chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong và liên kết với Điều khoản Dịch vụ. Edutalk.vn có quyền theo quyết định của riêng mình để từ chối, đình chỉ, hoặc chấm dứt dịch vụ cho bất cứ ai.

Trách nhiệm duy nhất của mỗi Thành viên đã đăng ký là tất cả các chi tiết cá nhân, bao gồm địa chỉ email liên hệ được cập nhật và chính xác vào mọi lúc. Bằng cách chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, tất cả các Thành viên sẽ giải phóng Edutalk.vn khỏi bất kỳ quy kết, yêu cầu và thiệt hại nào (thực tế và hậu quả) của mọi loại và tính chất đã biết và chưa biết, bị nghi ngờ và không bị nghi ngờ, tiết lộ và không tiết lộ, phát sinh do thông tin cá nhân không chính xác Trên trang web hoặc ứng dụng. Tất cả các Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được xuất bản bởi Edutalk.vn.

Edutalk.vn có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên của bất kỳ Thành viên đã đăng ký nào vì bất kỳ lý do gì. Không hoàn lại tiền, thanh toán hoặc bồi thường bất kỳ loại nào sẽ được thanh toán cho các Thành viên đã đăng ký đã bị chấm dứt do vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

 1. Bảo mật

Bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật của Edutalk.vn – https://support.edutalk.vn/chinh-sach-bao-mat/.

 1. Sở hữu trí tuệ

Edutalk.vn và người cấp phép của nó giữ tất cả quyền, quyền sở hữu và lợi ích của nó đối với tất cả các quyền sáng chế, sáng chế, bí quyết và bí mật thương mại liên quan đến Trang web hoặc Ứng dụng. Biểu tượng và tên Edutalk.vn là các nhãn hiệu của Edutalk.vn và có thể được đăng ký trong các khu vực pháp lý nhất định. Tất cả tên sản phẩm, tên công ty, nhãn hiệu, biểu trưng và biểu tượng trên Trang web hoặc Ứng dụng có thể là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Bạn đồng ý với Chính sách bản quyền của Edutalk.vnhttps://beta.edutalk.vn/chinh-sach-va-dieu-khoan.

 1. Giấy phép trang web và ứng dụng

Đối tượng và điều kiện tuân thủ Điều khoản Dịch vụ, Edutalk.vn cấp cho bạn một giấy phép giới hạn để truy cập và, nếu bạn là Thành viên, sử dụng trang web này hoặc ứng dụng nội bộ cho mục đích đặt Khóa học và nhận các Dịch vụ có sẵn và được phép từ trang này Hoặc ứng dụng. Bạn không được bán, tái sản xuất, phân phối, chỉnh sửa, trưng bày, trình diễn công khai, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh dựa trên, đăng tải lại hoặc cách khác sử dụng bất kỳ nội dung của Trang web này hoặc Ứng dụng dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản Chủ sở hữu bản quyền của Edutalk.vn, trừ khi những hành động như vậy đã được cho phép bởi Edutalk.vn hoặc người giữ bản quyền đối với nội dung đang nói đến. Bạn sẽ không cố gắng để đảo ngược hệ thống hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động của bất kỳ phần nào của trang web này hoặc ứng dụng trừ khi được cho phép rõ ràng của pháp luật. Trang web này hoặc ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Ứng dụng này không được sao chép, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác khác vì bất kỳ mục đích thương mại nào không được Edutalk.vn cho phép rõ ràng.

 1. Giấy phép Nội dung Edutalk.vn và Nội dung của thành viên

Theo sự tuân thủ của bạn đối với các Điều khoản này, Edutalk.vn cấp cho bạn một giấy phép hạn chế, không độc quyền, không chuyển nhượng được, (i) truy cập và xem bất kỳ Nội dung Edutalk.vn nào chỉ nhằm mục đích cá nhân và phi thương mại và (ii) Nội dung mà bạn được phép truy cập, chỉ vì mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn. Bạn không có quyền cấp phép lại bản quyền cấp phép được cấp trong mục này.

Bạn sẽ không sử dụng, sao chép, sửa đổi, bổ sung, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh dựa trên, phân phối, cấp phép, bán, chuyển nhượng, hiển thị công khai, thực hiện công khai, truyền tải, phát tán hoặc khai thác Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ hoặc Nội dung khác, Được phép trong các Điều khoản này. Không có giấy phép hoặc quyền nào được cấp cho bạn bằng ý nghĩa hoặc bằng cách khác dưới bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ do Edutalk.vn hoặc nhà cấp phép của Edutalk.vn sở hữu hoặc kiểm soát, ngoại trừ các giấy phép và quyền được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này.

Bạn đồng ý với Chính sách bản quyền của Edutalk.vn – https://beta.edutalk.vn/chinh-sach-va-dieu-khoan.

 1. Quy định Nội dung do thành viên đóng góp

Chúng tôi có thể, theo ý riêng của chúng tôi, cho phép bạn đăng, tải lên, xuất bản, gửi hoặc chuyển Nội dung do thành viên đóng góp. Bằng cách cung cấp bất kỳ Nội dung thành viên nào trên hoặc thông qua các trang web, ứng dụng, dịch vụ hoặc thông qua các chiến dịch quảng cáo Edutalk.vn, theo như đây bạn công nhận Edutalk.vn mang tính toàn cầu, không thể huỷ ngang, có tính vĩnh viễn (hoặc cho thời hạn bảo hộ), không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, có quyền cấp phép con, sử dụng, xem, sao chép, sửa đổi, phân phối, cấp phép, bán, chuyển nhượng, hiển thị công khai, thực hiện công khai, truyền tải, phát tán, truy cập, xem và khai thác thành viên đó Nội dung trên, thông qua, bằng phương tiện hoặc để quảng bá hoặc tiếp thị trang web, ứng dụng và dịch vụ. Edutalk.vn không yêu cầu quyền sở hữu trong bất kỳ Nội dung thành viên nào và không có điều khoản nào trong các Điều khoản này sẽ được coi là hạn chế bất kỳ quyền nào mà bạn có thể phải sử dụng và khai thác bất kỳ Nội dung thành viên nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm đối với tất cả Nội dung trên Edutalk.vn mà bạn cung cấp thông qua Trang web, ứng dụng, Dịch vụ hoặc thông qua các chiến dịch quảng cáo Edutalk.vn. Theo đó, bạn đại diện và bảo đảm rằng: (i) Bạn là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của tất cả Nội dung thành viên mà bạn cung cấp qua Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ hoặc thông qua các chiến dịch quảng cáo Edutalk.vn hoặc bạn có tất cả các quyền, giấy phép, sự đồng ý và bản phát hành cần thiết để cấp cho các quyền trong Nội dung Thành viên, như được đề cập trong các Điều khoản này; Và (ii) Nội dung Thành viên cũng như việc bạn đăng, tải lên, xuất bản, trình hoặc chuyển Nội dung Thành viên hoặc việc sử dụng Nội dung Thành viên (hoặc bất kỳ phần nào như trên) của Edutalk.vn, thông qua hoặc bằng phương tiện của Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ Hoặc các chiến dịch quảng cáo Edutalk.vn sẽ xâm phạm, lạm dụng hoặc vi phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền đạo đức hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, hoặc quyền công khai hoặc riêng tư hoặc gây hậu quả của bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào .

 1. Liên kết

Trang web, ứng dụng và dịch vụ có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Edutalk.vn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với: (i) tính sẵn có hoặc tính chính xác của các trang web hoặc tài nguyên đó; Hoặc (ii) nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Liên kết tới các trang web hoặc tài nguyên như vậy không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào của Edutalk.vn về các trang web hoặc tài nguyên đó hoặc nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó. Bạn thừa nhận trách nhiệm duy nhất và chấp nhận mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ trang web hoặc tài nguyên hoặc Nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên đó.

 1. Thực thi Điều khoản Dịch vụ

Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ Tài khoản thành viên của bạn nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động không phù hợp với thư hoặc tinh thần của Điều khoản Dịch vụ hoặc vi phạm quyền của chúng tôi hoặc của bên khác. Không giới hạn các biện pháp khắc phục khác của Edutalk.vn, chúng tôi sẽ tạm dừng hoặc chấm dứt Tài khoản thành viên của bạn và từ chối cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào cho bạn nếu: (a) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Điều khoản Dịch vụ và các chính sách và thủ tục khác bằng văn bản được đăng trên trang web Ứng dụng; (B) chúng tôi không thể xác minh hoặc xác thực bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi; Hoặc (c) chúng tôi tin rằng hành động của bạn có thể gây ra trách nhiệm pháp lý cho bạn, Người sử dụng của chúng tôi hoặc cho Edutalk.vn.

Khi bị đình chỉ hoặc chấm dứt, bạn không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ Edutalk.vn theo một Tài khoản khác hoặc đăng ký lại theo một Tài khoản mới. Điều này bao gồm việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ Thanh toán nào có liên quan. Ngoài ra, vi phạm Điều khoản Dịch vụ có thể bị truy tố đến mức độ tối đa của luật pháp và có thể dẫn đến hình phạt bổ sung và trừng phạt. Nếu một Thành viên hoặc Thành viên tham gia vào các hành động hoặc các hoạt động nhằm phá hoại Trang web hoặc Ứng dụng hoặc giảm các khoản phí dịch vụ nợ theo Điều khoản Dịch vụ, Người Sử dụng hoặc Thành viên đó sẽ phải chịu trách nhiệm đối với khoản phí dịch vụ và có thể phải chịu thêm Các biện pháp trừng phạt bao gồm, nhưng không giới hạn, đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách thành viên Edutalk.vn. Edutalk.vn có quyền chấm dứt bất kỳ Người dùng hoặc dự án vì bất kỳ lý do nào, theo quyết định riêng của mình và từ chối cung cấp đăng ký và trở thành thành viên cho bạn trong tương lai. Khi thành viên của bạn bị hủy bỏ, bạn không còn có quyền truy cập vào dữ liệu, tin nhắn, các tệp và tài liệu khác mà bạn lưu giữ trên Trang web hoặc Ứng dụng.

 1. Tuyên bố phủ nhận

Các dịch vụ được cung cấp bởi Edutalk.vn hoặc bất kỳ nhà cung cấp hoặc Giáo viên nào của chúng tôi được cung cấp miễn là có sẵn và không có bất kỳ bảo đảm hoặc điều kiện nào (rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, chính xác, phù hợp với mục đích, không vi phạm, phát sinh theo quy chế hoặc pháp luật hoặc từ một quá trình xử lý hoặc sử dụng hoặc thương mại). Chúng tôi không đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về chất lượng, tính xác thực hoặc độ tin cậy của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc về tính chính xác của các thông tin đăng trên trang web hoặc ứng dụng của bất kỳ bên thứ ba nào. Một số khu vực pháp lý không cho phép hạn chế về thời gian bảo hành ngụ ý kéo dài bao lâu, vì vậy một số hạn chế ở trên có thể không áp dụng cho bạn.

 1. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi hoặc các nhà cấp phép hoặc Giáo viên của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ thành viên nào khác về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc trừng phạt nào theo thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn, mất lợi nhuận, mất cơ hội kinh doanh hoặc mất mát thiện chí, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bất kể các điều khoản khác của hợp đồng này, trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn đối với bất kỳ hành động hoặc yêu cầu bồi thường nào liên quan đến các dịch vụ được cung cấp theo hợp đồng này, dù dựa trên hợp đồng, hành vi vi phạm, bất cẩn hoặc bất kỳ lý thuyết trách nhiệm pháp lý nào khác, : (A) ……… đô la hoặc (b) tổng số phí dịch vụ mà chúng tôi thu được từ bạn cho các dịch vụ mà khoản nợ này có liên quan trong thời gian sáu (6) tháng ngay trước khi xác định khoản nợ đó. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy giới hạn và loại trừ này có thể không áp dụng cho bạn.

 1. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, giữ an toàn và bồi thường cho Edutalk.vn từ và đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, phí tổn, thiệt hại hoặc các nghĩa vụ khác phát sinh từ Edutalk.vn đối với bất kỳ chi phí, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, nguyên nhân của hành động gây ra, yêu cầu bồi thường, yêu cầu hoặc hành động mang lại bởi bên thứ ba đối với Edutalk.vn: (a) liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ bao gồm bất kỳ nghĩa vụ thanh toán phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ; Hoặc (b) kết quả từ: (i) việc bạn sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng (ii) quyết định của bạn cung cấp thông tin tín dụng thông qua Trang web hoặc Ứng dụng, bao gồm thông tin tài chính cá nhân; (Iii) quyết định của bạn để nộp bài đăng và chấp nhận các đề nghị từ các Thành viên khác; (Iv) bất kỳ vi phạm hợp đồng hoặc khiếu nại khác của Thành viên mà bạn thực hiện kinh doanh thông qua Trang web hoặc Ứng dụng; (V) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này; (Vi) bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh từ việc xử lý thuế đối với các khoản thanh toán hoặc bất kỳ phần nào của nó; (Vii) bất kỳ hành động sai trái do cố ý hoặc gây ra bởi bất kỳ Thành viên nào; (Viii) bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bạn liên quan tới việc thanh toán phí cho Giáo viên; (Ix) tranh chấp hoặc không trả bất kỳ hóa đơn hoặc thanh toán nào khác; Và / hoặc (x) nghĩa vụ của bạn như là một Giáo viên hoặc một Giáo viên. Bất kỳ bồi thường như vậy sẽ được điều chỉnh bởi: (a) thông báo cho bạn bằng văn bản về bất kỳ yêu cầu, yêu cầu, hành động, chi phí, trách nhiệm pháp lý, tổn thất hoặc đe doạ nào của những khiếu nại đó; (B) hợp tác với bạn trong việc bào chữa hoặc giải quyết; Và (c) cho phép bạn kiểm soát việc phòng vệ hoặc giải quyết. Chúng tôi sẽ có quyền tham gia bảo vệ đó thông qua luật sư riêng của chúng tôi với chi phí và chi phí của riêng chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền thông báo cho bất kỳ hành vi vi phạm nào mà chúng tôi biết đến các cơ quan chính phủ hiện hành hoặc bằng cách khác.

 1. Truy cập và tải ứng dụng từ iTunes

Những điều sau đây áp dụng cho bất kỳ Ứng dụng nào được truy cập thông qua hoặc tải xuống từ Apple App Store (“Ứng dụng Ngữ tại Cửa hàng App Store”):

 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng (i) Các điều khoản này chỉ được kết hợp giữa bạn và Edutalk.vn chứ không phải của Apple, và (ii) Edutalk.vn chứ không phải Apple, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Ứng dụng và Nguồn gốc của App Store. Việc bạn sử dụng Ngôn ngữ Ứng dụng với mã nguồn gốc của Cửa hàng Ứng dụng phải tuân thủ Điều khoản Dịch vụ của App Store.
 • Bạn thừa nhận rằng Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ bảo trì và hỗ trợ đối với Ứng dụng tại App Store.
 • Trong trường hợp bất kỳ sự cố nào của App Store có nguồn gốc phù hợp với bất kỳ bảo hành nào được áp dụng, bạn có thể thông báo cho Apple, và Apple sẽ hoàn trả lại giá mua của App Store với bạn và trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép Sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào khác đối với Ứng dụng tại App Store. Giữa Edutalk.vn và Apple, mọi khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí liên quan đến việc không tuân thủ bất kỳ bảo hành nào sẽ là trách nhiệm duy nhất của Edutalk.vn.
 • Bạn và Edutalk.vn thừa nhận rằng, Apple không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bạn hoặc bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến App Store có nguồn gốc hoặc sở hữu và sử dụng App Store Sourced Application của bạn, Nhưng không giới hạn ở: (i) các khiếu nại về trách nhiệm pháp lý sản phẩm; (Ii) bất kỳ khiếu nại nào về việc App Store Sourced Application không phù hợp với bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; Và (iii) các yêu cầu bồi thường phát sinh từ bảo vệ người tiêu dùng hoặc pháp luật tương tự.
 • Bạn và Edutalk.vn thừa nhận rằng, trong trường hợp yêu cầu bồi thường của bên thứ ba rằng Ứng dụng Ngụ tại App Store hoặc sở hữu và sử dụng Ứng dụng Ngụ tại App Store đó vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, như giữa Edutalk.vn và Apple, Edutalk.vn chứ không phải của Apple, sẽ tự chịu trách nhiệm về việc điều tra, bào chữa, giải quyết và giải quyết bất kỳ khiếu nại vi phạm sở hữu trí tuệ nào trong phạm vi được quy định trong các Điều khoản này.
 • Bạn và Edutalk.vn thừa nhận và đồng ý rằng Apple và các công ty con của Apple là bên thứ ba hưởng lợi của các Điều khoản này liên quan đến giấy phép của bạn đối với Ứng dụng tại App Store và rằng, khi bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Các Điều Khoản này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thi hành các Điều khoản này liên quan đến giấy phép của bạn đối với Ứng dụng vào App Store chống lại bạn như là một người thụ hưởng bên thứ ba.
 • Không giới hạn bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản này, bạn phải tuân thủ tất cả các điều khoản thỏa thuận hiện tại của bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng Ngụ tại Nguồn App Store.
 1. Toàn bộ Điếu khoản thỏa thuận

Trừ khi chúng có thể được bổ sung bằng các chính sách Edutalk.vn bổ sung, hướng dẫn, tiêu chuẩn hoặc điều khoản cho một sản phẩm, tính năng, dịch vụ hoặc chào hàng cụ thể, các Điều khoản này (và các điều khoản dưới đây) tạo thành sự hiểu biết và thỏa thuận độc nhất và độc lập giữa Edutalk.vn và bạn về Trang web, ứng dụng, Dịch vụ, Nội dung, và bất kỳ Yêu cầu Dịch vụ Giảng dạy nào được thực hiện qua Trang web, ứng dụng và Dịch vụ, và các Điều khoản này thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận truyền đạt bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đó giữa Edutalk.vn và bạn về việc đặt ký hoặc danh sách các địa chỉ lưu trú, Trang web, Ứng dụng, Dịch vụ và Nội dung.

 1. Khả năng Chấp nhận Điều khoản Dịch vụ

Bạn xác nhận rằng bạn đã đủ 18 tuổi trở lên, hoặc là người thừa hưởng đã độc lập về trách nhiệm, hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, và có đầy đủ năng lực và có thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản, điều kiện, nghĩa vụ, xác nhận, tuyên bố và bảo đảm Trong các Điều khoản Dịch vụ này và tuân theo và tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn xác nhận rằng bạn trên 13 tuổi, vì Dịch vụ không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi.

 1. Phân công

Bạn không được giao trách nhiệm hoặc chuyển nhượng các Điều khoản này theo hoạt động của luật pháp mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Edutalk.vn. Bất kỳ nỗ lực của bạn để chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản này, nếu không có sự chấp thuận đó, sẽ không có giá trị và không có hiệu lực. Edutalk.vn có thể gán hoặc chuyển các Điều khoản này theo quyết định riêng của mình mà không có giới hạn. Theo các điều đã nói ở trên, các Điều khoản này sẽ ràng buộc và đảm bảo lợi ích của các bên, những người kế nhiệm và những người được phép của họ.

 1. Thông báo

Trừ khi bạn không nêu rõ bằng văn bản cho Dịch vụ Khách hàng, Edutalk.vn sẽ liên lạc với bạn bằng email hoặc bằng cách đăng thông tin trên Trang web hoặc Ứng dụng này. Bạn đồng ý nhận các thông tin liên lạc từ chúng tôi bằng thư điện tử và bạn đồng ý rằng những thông tin điện tử này đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào cho các thông tin liên lạc đó bằng văn bản. Bạn sẽ được coi là đã nhận được một thông tin liên lạc khi Edutalk.vn gửi nó đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho Edutalk.vn trên trang này hoặc ứng dụng, hoặc khi Edutalk.vn đăng các thông tin liên lạc trên trang web hoặc ứng dụng này. Bạn phải giữ địa chỉ email của mình được cập nhật trên Trang web hoặc Ứng dụng này, và bạn phải thường xuyên kiểm tra trang này hoặc ứng dụng để đăng. Nếu bạn không trả lời email từ Edutalk.vn về vi phạm, tranh chấp hoặc khiếu nại trong vòng hai ngày làm việc, Edutalk.vn sẽ có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng đăng ký thành viên của bạn.

Tất cả các thông báo cho Edutalk.vn có ý định có hiệu lực pháp lý liên quan đến Hợp đồng này phải bằng văn bản và gửi trực tiếp hoặc bằng phương tiện được chứng minh bằng biên nhận giao hàng tới địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Giáo dục Edutalk.

Địa chỉ: số 225 Hai Bà Trưng, P.6, Q.3 TPHCM (tòa nhà VP Tài Lộc- TAI LOC office buiding);

Điện thoại liên lạc: 0287 1080 899

Thông báo như vậy đối với Edutalk.vn được coi là có hiệu lực khi nhận được.

 1. Luật Kiểm soát và Thẩm quyền

Điều khoản Dịch vụ được quản lý theo tất cả các khía cạnh theo luật của Việt nam mà không có hiệu lực đối với bất kỳ nguyên tắc nào có thể quy định việc áp dụng luật pháp của một thẩm quyền khác. Bạn đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào bạn có thể có đối với Edutalk.vn phải được giải quyết bởi một tòa án đặt tại Việt nam, hoặc như được mô tả trong “Lựa chọn trọng tài” trong diễn giải dưới đây. Bạn phải tuân theo thẩm quyền cá nhân của tòa án đặt tại Việt nam với mục đích kiện tụng tất cả các khiếu nại hoặc tranh chấp đó. Bất kỳ nguyên nhân hành động nào bạn có thể có đối với Trang web hoặc ứng dụngEdutalk.vn này phải được bắt đầu trong vòng 30 ngày sau khi phát sinh hoặc không có nguyên nhân gây ra hành động.

 1. Giải quyết Tranh chấp

Nếu tranh chấp phát sinh giữa bạn và Edutalk.vn, mục tiêu của chúng tôi là giải quyết tranh chấp nhanh chóng và hiệu quả. Theo đó, bạn và Edutalk.vn đồng ý rằng chúng tôi sẽ giải quyết bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào theo luật pháp hoặc công bằng phát sinh giữa chúng tôi trong Hợp đồng này hoặc Dịch vụ Edutalk.vn (“Yêu cầu bồi thường”) theo phần này “Giải quyết Tranh chấp”. Trước khi sử dụng các biện pháp thay thế này, bạn đồng ý trước tiên hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để tìm trợ giúp về tranh chấp bằng cách đi đến Dịch vụ Khách hàng.

Tuỳ chọn Trọng tài

Đối với bất kỳ khiếu nại nào phát sinh giữa bạn và Edutalk.vn (không bao gồm các yêu cầu bồi thường cho bồi thường hợp pháp hoặc bồi thường hợp pháp khác) trong đó tổng số tiền thưởng được tìm kiếm thấp hơn ………..VND/USD, bên yêu cầu cứu trợ có thể chọn giải quyết tranh chấp theo cách có hiệu quả về chi phí thông qua ràng buộc Phi trọng tài ngoài xuất hiện. Một bên chọn trọng tài phải khởi kiện trọng tài đó thông qua Nhà cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp (“ADR”) được thành lập do các bên thoả thuận. Nhà cung cấp dịch vụ ADR (Giải quyết tranh chấp lựa chọn) và ​​các bên phải tuân theo các quy tắc sau: (a) Trọng tài sẽ được tiến hành qua điện thoại, trực tuyến và / hoặc chỉ dựa trên các bằng chứng bằng văn bản, bên được chọn sẽ chọn cách cụ thể; (B) Trọng tài sẽ không có sự xuất hiện cá nhân của các bên hoặc nhân chứng trừ khi các bên có thoả thuận khác; Và (c) nếu trọng tài đưa ra phán quyết thì bên nhận giải thưởng có thể đưa ra phán quyết về phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

Khiếu nại Nộp đơn Không đúng

Edutalk.vn sẽ có quyền thu phí và chi phí luật sư lên tới ………..VND/USD, với điều kiện Edutalk.vn đã thông báo cho bạn theo các Điều khoản Dịch vụ của khiếu nại đã nộp không đúng, Và bạn đã không thể nhanh chóng thu hồi yêu cầu bồi thường.

 1. Tổng quát

Việc Edutalk.vn không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản này sẽ không tạo thành sự khước từ việc thực hiện quyền hoặc quy định đó trong tương lai. Việc từ bỏ bất kỳ quyền hoặc điều khoản như vậy chỉ có hiệu lực nếu bằng văn bản và có chữ ký của một đại diện được uỷ quyền hợp pháp của Edutalk.vn. Trừ những điều được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, việc thực hiện bởi một trong hai bên của bất kỳ biện pháp khắc phục nào của mình theo Các Điều Khoản này sẽ không gây phương hại cho các biện pháp khác của nó theo các Điều khoản này hoặc các điều khoản khác. Nếu vì một lý do nào đó, một trọng tài viên hoặc một toà án có thẩm quyền xét thấy bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được thi hành ở mức tối đa cho phép và các điều khoản khác của Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực.

 1. Liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng

Nếu bạn muốn báo cáo một sự vi phạm các Chính sách về trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ, có thắc mắc hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng Edutalk.vn như sau:

Hỗ trợ trực tuyến: https://support.edutalk.vn

Email: support@edutalk.vn

Hotline: 0287 1080 899

 • Bài viết có hữu ích không ?
 •    không