1. Các Điều khoản và Điều kiện sau đây được áp dụng đối với Mã Ưu Đãi, hành vi sử dụng Mã Ưu Đãi cũng như các hình thức Ưu đãi khác trên các nền tảng của Edutalk.vn (trang web, web di động và ứng dụng di động).
 2. Mã Ưu Đãi phải được nhập hợp lệ tại trang Thanh toán.
 3. Mã Ưu Đãi không có giá trị tiền mặt, không được hoàn trả và quy đổi thành tiền mặt.
 4. Cấm sử dụng Mã Ưu Đãi sai trái, bao gồm nhưng không giới hạn, công bố hoặc bán Mã Ưu Đãi khi không được sự đồng ý của Edutalk.vn, áp dụng mã giảm giá sai mục đích nhằm gian lận hoặc trục lợi, việc sử dụng sai trái Mã Ưu Đãi có thể cấu thành hành vi lừa đảo.
 5. Không áp dụng chung Mã Ưu Đãi với các chương trình Ưu đãi/giảm giá hoặc ưu đãi khác trừ khi có quy định riêng (VD: Một số Khóa học đặc biệt).
 6. Edutalk.vn có quyền thay đổi các Điều kiện sử dụng Mã Ưu Đãi hoặc thu hồi mã giảm giá bất kỳ thời điểm nào. Quyết định của Edutalk.vn là quyết định cuối cùng với mọi vấn đề liên quan đến chương trình Ưu đãi này.
 7. Nghiêm cấm đăng tải lại các Mã Ưu Đãi Edutalk.vn trên trang thứ ba. Hành vi này vi phạm các Điều khoản và Điều kiện sử dụng ưu đãi tại Edutalk.vn, do đó Edutalk.vn có quyền dừng chương trình Ưu đãi nếu thấy cần thiết để ngăn chặn các hành vi vi phạm này.
 8. Edutalk.vn không có trách nhiệm hoàn tiền và Mã Ưu Đãi khi khách hàng sử dụng Mã Ưu Đãi không thành công do gian lận hoặc sử dụng không đúng cách.
 9. Tùy từng trường hợp, Edutalk.vn có thể quy định thêm các Điều khoản và Điều kiện bổ sung cho các Mã Ưu Đãi đối với một số khóa học đặc biệt.
 10. Edutalk.vn có quyền điều chỉnh các Điều khoản & Điều kiện hoặc hủy bỏ bất kỳ chương trình Ưu đãi vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
 • Bài viết có hữu ích không ?
 •    không