Mỗi Giáo viên mới tham gia Edutalk.vn sẽ có 05 buổi dạy thử mà nhận được toàn bộ học phí trọn quá trình giảng dạy tại Edutalk.vn. Chương trình học thử chỉ áp dụng cho hình thức giảng dạy trực tuyến và mỗi buổi kéo dài trong vòng 15 phút. Từ buổi thứ 6 trở đi, nếu vẫn có Học viên đăng kí học thử, Edutalk.vn sẽ áp dụng Phí Dịch vụ 25% trên học phí mỗi buổi học thử đối với Giáo viên.

Cách tạo buổi Học thử

  • Truy cập vào www.cms.edutalk.vn
  • Đăng nhập tài khoản
  • Chọn Course >> New course
  • Chọn type là Trial và hoàn thiện các thông tin còn lại của Khoá học

Nội dung buổi học thử

  • Giáo viên có thể lựa chọn bất cứ bài nào để giảng dạy học viên. Edutalk.vn để xuất sử dụng những bài giảng liên quan đến cách trao đổi thông tin giới thiệu bản thân.
  • Học viên mới có thể sẽ hỏi Giáo viên một vài thông tin về website của Edutalk.vn và nếu Giáo viên không chắc chắn về câu trả lời, hãy khuyến khích học viên liên hệ BP Dịch vụ Chăm sóc khách hàng của Edutalk.vn qua hotline 0287 1080 899 để hỗ trợ kịp thời.

Học viên nếu đã đăng ký nhưng không tham gia buổi học thử thì giáo viên vẫn nhận được học phí của buổi học đó. Chính sách thay đổi lịch dạy học sẽ không được áp dụng cho chương trình dạy thử này.

Mời Giáo viên – Gia sư tham khảo Video [Edutalk.vn Tutorials] How to set up a Trial Course?

***Notice: Your teaching time has been set up in accordance with time zone in Vietnam, which is UTC+07:00

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không