Học viên có thể hủy bỏ các Buổi học/Khóa học đã đặt trước bằng cách liên lạc với Bộ phận CSKH trong giờ làm việc hoặc hủy trực tiếp tại website www.edutalk.vn. Việc huỷ Buổi học/Khóa học diễn ra trước thời hạn quy định cho phép sẽ không bị tính phí hủy.

Thời hạn

thông báo

(bắt buộc)

Phí
Nguyên nhân

(do Học viên)

Nguyên nhân

(do Giáo viên)

Khoá học Trước 24 giờ Miễn phí Miễn phí
Buổi học Trước 3 – 5 giờ Miễn phí Miễn phí

Trong trường hợp quá thời hạn giữ chỗ cũng như thời hạn thanh toán các khoản dịch vụ đã được yêu cầu mà Học viên chưa thực hiện hoàn tất thì Hệ thống Edutalk.vn sẽ tự động hủy các dịch vụ/yêu cầu đó theo quy định.

Edutalk.vn có thể hủy các lịch học đã được đặt của Học viên trong thời gian trước khi lớp học bắt đầu vì một vài lý do từ phía Giáo viên – Gia sư hoặc trong các trường hợp bất khả kháng. Nếu trường hợp này xảy ra, Bộ phận CSKH của Edutalk.vn sẽ liên lạc và thông báo cho Học viên ngay lập tức. Hình thức liên lạc bằng điện thoại và email. Trong trường hợp này, Học viên có quyền tạo các đặt chỗ mới. Edutalk.vn không đảm bảo rằng các điều kiện trong các đặt chỗ mới sẽ giống như các điều kiện trong đặt chỗ đã bị hủy.

Học viên hủy Buổi học sau khi thanh toán trực tuyến: Học viên cung cấp thông tin tài khoản Học viên Edutalk.vn và mã số đặt lịch học đã được gửi trong email cho Bộ phận CSKH của Edutalk.vn để yêu cầu hủy buổi học (trong trường hợp Học viên không thể online) hoặc hủy trực tiếp tại website. Tiền học phí sẽ được hoàn lại tài khoản Học viên Edutalk.vn (sau khi trừ phí dịch vụ) trong vòng 24 giờ hành chính sau khi đã làm rõ nguyên nhân.

(*) Đối với Giáo viên – Gia sư: trong trường hợp Giáo viên – Gia sư chủ động hủy lớp học quá 3 lần sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn trên Edutalk.vn và chấm dứt việc giảng dạy trên Kênh giáo dục trực tuyến Edutalk.vn.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không