Skype có hai loại tài khoản:

  • Nếu bạn đăng nhập Skype bằng tên tài khoản (username) và tên này được gọi là Skype ID.
  • Tuy nhiên, nếu bạn đăng nhập Skype bằng email – và sau đó đăng kí Skype bằng tài khoản Microsoft (Microsoft Account). Tài khoản này sử dụng cho các sản phẩm của Microsoft (Windows, Xbox, etc.). Điều này chứng tỏ tài khoản ID của bạn sẽ là Live ID, ví dụ: Live:edutalk_041193. Nhưng tài khoản ID này sẽ không xuất hiện trên thông tin tài khoản Skype – mà thay vào đó, Email khi bạn đăng kí sẽ xuất hiện.

Để tìm Skype ID trên hệ điều hành Mac, ấn “File” -> chọn “Edit Profile

Để tìm Skype ID trên hệ điều hành Windows, chọn “Skype” -> “Profile” -> chọn “Edit Your Profile

Người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft sẽ không thể tìm thấy Skype ID nhưng thay vào đó, email tài khoản Microsoft sẽ được sử dụng. Edutalk.vn gợi ý người dùng nên sử dụng tài khoản Skype có Skype ID bởi vì email có thể kết nối với nhiều tài khoản Skype khác nhau.

Tham khảo: ID Skype

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không