• Tất cả Học viên sẽ được đánh giá trình độ tiếng Anh miễn phí trên website: www.edutalk.vn. Dựa vào kết quả kiểm tra trình độ đó, Giáo viên sẽ có lộ trình học phù hợp dành cho Học viên để đạt được mục tiêu mong muốn của Học viên.
  • Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh tại đây.
  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không