Để tìm ID của bạn trên Edutalk.vn, “Đăng nhập” vào tài khoản -> chọn “Xem hồ sơ”. Số tài khoản sẽ xuất hiện trên URL


3 số cuối sẽ là Số Tài Khoản của bạn.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không