Khi Buổi học kết thúc, Hệ thống Edutalk.vn sẽ gửi thông báo (sms, email) cho Học viên và Giáo viên để xác nhận Buổi học đã kết thúc.

Sau khi Buổi học kết thúc, Giáo viên nhắc Học viên gửi nhận xét về Buổi học và Giáo viên trong vòng 3 ngày trên hệ thống Edutalk.vn. Đồng thời, Giáo viên cũng sẽ gửi nhận xét về Học viên trong Buổi đó trong vòng 3 ngày kể từ ngày học. Nếu một trong hai bên không có bất cứ nhận xét gì về bên còn lại, Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của Edutalk.vn sẽ liên hệ với bên chưa thực hiện. Buổi học sẽ không được thanh toán cho Giáo viên nếu một trong hai bên không gửi nhận xét cho bên còn lại.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không