Học viên vui lòng cung cấp thông tin Tài khoản Edutalk.vn hoặc giao dịch Thanh toán Khóa học qua email và nguyên nhân muốn Hủy Khóa Học cho Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Học viên của Edutalk.vn tại Hotline: 0287 1080 899 để được hỗ trợ.

Hoặc ấn chọn “Hủy Khóa Học” và điền nguyên nhân hủy khóa học trên website để yêu cầu được kết thúc khóa học. Tiền học phí sẽ được hoàn lại tài khoản học viên đã thanh toán (sau khi trừ học phí các buổi đã học) trong vòng 24 giờ làm việc.

Chọn > “Khóa học của bạn” > Chọn Khóa học muốn hủy > “Hủy khóa học” > Điền lý do muốn dừng khóa học > “Xác nhận”.

Edutalk.vn chỉ giải quyết các yêu cầu dừng khóa học chỉ khi Học viên ấn nút “Xác nhận” trên hệ thống và Edutalk.vn sẽ không giải quyết các trường hợp hủy khóa học nếu như việc này không được thông qua Edutalk.vn.

(*) Edutalk.vn chỉ giải quyết yêu cầu Hủy khóa học trực tiếp từ Học viên và sẽ không chấp nhận các yêu cầu từ Giáo viên thông qua Học viên

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không