Trong trường hợp bạn muốn thay đổi mật khẩu và không thể đăng nhập vào tài khoản Edutalk.vn của bạn. Vui lòng xem cách thức: “Làm sao để thiết lập lại mật khẩu”

Để thay đổi mật khẩu tài khoản Edutalk.vn của bạn. Vui lòng “Đăng nhập” vào tài khoản, chọn “Chỉnh sửa hồ sơ

Sau đó, nhấn chọn “Đổi mật khẩu”. Nhập thông tin mật khẩu cũ và mật khẩu mới bạn muốn thay đổi > sau đó nhấn “Lưu”.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không