Giáo viên sẽ gửi đường link hoặc file ghi hình về bài giới thiệu bản thân qua email: support@edutalk.vn. Sau khi kiểm duyệt và chỉnh sửa hiệu ứng phù hợp, Edutalk.vn sẽ cập nhập lên Hồ sơ của Giáo viên trên website. Giáo viên sẽ được hỗ trợ trong quá trình này từ Edutalk.vn.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không