Hiện nay, Hệ thống Edutalk.vn, tiếng Anh là ngôn ngữ đang được tập trung xây dựng và phát triển nhằm phục vụ nhu cầu cao của nhóm đối tượng Học viên mong muốn thành thạo trong ngôn ngữ này.

Edutalk.vn sẽ phát triển những ngôn ngữ khác trong thời gian sắp đến và sẽ có thông báo hướng dẫn đến Giáo viên có mong muốn giảng dạy các ngoại ngữ khác.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không