4 BƯỚC ĐƠN GIẢN ĐỂ GIA NHẬP EDUTALK.VN

1. ĐĂNG KÍ ONLINE TẠI WEBSITE: https://teacher.edutalk.vn/ 

Bạn chỉ cần để lại thông tin CV, số điện thoại cùng email.

2. XÁC NHẬN THÔNG TIN

Trong vòng 03 ngày, Edutalk.vn sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin.

3. TRÚNG TUYỂN VÀ THAM GIA ĐÀO TẠO

Sau khi trúng tuyển, bạn được tham gia buổi đào tạo của Edutalk.vn

4. TRỞ THÀNH GIA SƯ – GIÁO VIÊN EDUTALK.VN

Tham gia giảng dạy với thu nhập cao.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không