Tại Edutalk.vn, Chính sách lên lịch dạy lại/bù cho Học viên được ưu tiên trước nhất là thoả thuận giữa Giáo viên và Học viên. Edutalk.vn sẽ can thiệp vào quá trình này nếu hai bên không thể tìm ra cách giải quyết thỏa đáng.

Edutalk.vn mong muốn Giáo viên:

 • Trả lời các yêu cầu sắp xếp lại lịch học trong vòng 48 giờ
 • Bắt đầu và kết thúc Buổi học đúng giờ
 • Trao đổi với Học viên với những trường hợp thay đổi Giờ học
 • Nếu có vấn đề xảy ra, hãy cố gắng thỏa thuận với Học viên trước khi liên hệ với Edutalk.vn
 • Sử dụng hệ thống Message trên Edutalk.vn để lưu giữ những dữ liệu cần thiết trong trường hợp có xung đột xảy ra.

Edutalk.vn mong muốn Học viên:

 • Thông báo cho Giáo viên trước ít nhất 24h nếu hủy hoặc thay đổi Buổi học. Nếu không, học phí Buổi học sẽ vẫn được thanh toán theo như điều khoản của Edutalk.vn
 • Tôn trọng Chính sách hủy và thay đổi Buổi học của Giáo viên của Edutalk.vn
 • Nếu có vấn đề xảy ra, hãy cố gắng thỏa thuận với Học viên trước khi liên hệ với Edutalk.vn
 • Sử dụng hệ thống Message trên Edutalk.vn để lưu giữ những dữ liệu cần thiết trong trường hợp có xung đột xảy ra.
 • Bài viết có hữu ích không ?
 •    không