Hồ sơ Giáo viên

Tạo một hồ sơ chuyên nghiệp để thu hút Học viên nên Giáo viên cần phải trau chuốt những thông tin bản thân. Một hồ sơ tốt nên tránh những lỗi chính tả, hình ảnh đại diện chất lượng cao và video giới thiệu về bản thân chuyên nghiệp.

Viết một đoạn ngắn giới thiệu về bản thân hiệu quả – là điều mà Học viên tìm kiếm sau hình ảnh đại diện của Giáo viên. Bạn nên sử dụng càng nhiều thông tin cá nhân và những lớp học, khóa học của bạn để thu hút Học viên. Nếu bạn có website hoặc blog riêng, hãy gắn vào phần giới thiệu này để Học viên hiểu rõ hơn về Giáo viên của họ.

Học phí & Bài học

Bắt đầu với mức học phí thấp nhất để hấp dẫn Học viên và có nhiều nhận xét tốt. Nhiều Học viên không sẵn sàng để chi trả một mức học phí cao cho những Giáo viên mới và không có nhiều lớp học đã giảng dạy. Khi Giáo viên đã có nhiều Học viên và có danh tiếng nhất định trong cộng đồng Edutalk.vn, Giáo viên có thể và nên tăng mức học phí theo như mong muốn của bản thân, cũng như phù hợp với thị trường.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không