Bạn có thể sử dụng công cụ hỗ trợ “đánh dấu” (bookmark) trên Trình duyệt Web để lưu thông tin Giáo viên yêu thích.

** Cách thức “đánh dấu” Giáo viên như sau:

  • Bước 1: Mở trang Thông tin Giáo viên mà bạn muốn “đánh dấu”
  • Bước 2: Sử dụng tổ hợp phím tắt Crtl+D để “đánh dấu”
  • Trang thông tin Giáo viên sau khi được “đánh dấu” sẽ hiển thị tại Thanh Bookmark

** Cách thức bỏ “đánh dấu” Giáo viên như sau:

  • Bước 1: Click Chuột phải vào biểu tượng Trang Giáo viên đã được “đánh dấu” trên Thanh Bookmark
  • Bước 2: Chọn Xoá
  • Trang thông tin Giáo viên sau khi “Xoá” sẽ không còn hiển thị tại Thanh Bookmark
  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không