Mỗi Giáo viên khi tham gia giảng dạy tại Edutalk.vn đều được đánh giá ít nhất qua 2 quá trình:

  • Edutalk.vn sẽ đảm bảo chất lượng đầu vào của Giáo viên, cụ thể phải có kinh nghiệm giảng dạy và tốt nghiệp Đại học chuyên nghành Tiếng Anh đối với Giáo viên – Gia sư Việt Nam và có kinh nghiệm giảng dạy đối với Giáo viên bản xứ/ Giáo viên nước ngoài.
  • Chất lượng giảng dạy của giáo viên sẽ được đánh giá bởi các học viên đã học tại Edutalk.vn (học viên sẽ đánh giá giáo viên trực tiếp trên website www.edutalk.vn)
  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không