Edutalk.vn tổ chức Giáo viên theo 4 chuẩn sau:

 • Giáo viên bản xứ gốc
 • Giáo viên nước ngoài
 • Giáo viên Việt Nam chuyên nghiệp
 • Gia sư cộng đồng

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng được đăng ký dự tuyển Giáo viên – Gia sư:

1. Quốc tịch:

 • Là công dân Việt Nam (đối với Giáo viên chuyên nghiệp và Gia sư cộng đồng)
 • Là công dân các nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính: Anh, Mỹ, Úc, Canada,… (đối với Giáo viên bản xứ gốc)
 • Là công dân các nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai: Singapore, Philippine,… (đối với Giáo viên nước ngoài)

2. Độ tuổi:

 • Từ 22 đến dưới 50 (đối với Giáo viên Việt Nam chuyên nghiệp, Giáo viên bản xứ gốc và Giáo viên nước ngoài)
 • Từ 20 đến dưới 22 (đối với Gia sư cộng đồng)

3. Bằng cấp:

 • Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên hoặc có chứng chỉ sư phạm như TESOL, CELTA, TKT, … (đối với Giáo viên Việt Nam chuyên nghiệp, Giáo viên bản xứ gốc và Giáo viên nước ngoài)
 • Là sinh viên năm 3 hoặc năm 4 của các trường đại học có chuyên ngành liên quan đến Sư phạm hoặc tiếng Anh (đối với Gia sư cộng đồng)

4. Kinh nghiệm:

 • Có kinh nghiệm ở vị trí giảng dạy ít nhất 2 năm (đối với Giáo viên Việt Nam chuyên nghiệp, Giáo viên bản xứ gốc và Giáo viên nước ngoài)
 • Có kinh nghiệm Gia sư ít nhất 1 năm (đối với Gia sư Giáo viên)
 • Cần có các chứng chỉ tương ứng nếu dạy các khóa IELTS, TOEIC, TOEFL.

5. Yêu cầu khác:

 • Hoàn thành đơn xin dự tuyển trên website: https://teacher.edutalk.vn/
 • Có máy tính xách tay (laptop) hoặc máy tính bàn (computer) , có đường truyền kết nối internet ổn định, hệ thống tai nghe và micro tốt (đối với Giáo viên – Gia sư online)
 • Có phương tiện di chuyển (đối với Giáo viên – Gia sư offline)
 • Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc.
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, không bị án treo hoặc bị cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục…

Điều kiện bổ sung:

 • Không trong thời gian mang thai.
 • Không có dị dạng về thể hình.
 • Không phát âm lắp.
 • Bài viết có hữu ích không ?
 •    không