CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Cập nhật lần cuối ngày …. tháng ….. năm 2017 – Phiên bản 2017

 • Đăng ký Giáo viên và danh mục Dịch vụ Giảng dạy
  • Phê chuẩn cho Dịch vụ Giảng dạy
  • Mô tả Dịch vụ Giảng dạy
 • Cung cấp Dịch vụ giảng dạy
  • Các hướng dẫn để cung cấp Dịch vụ giảng dạy của bạn
  • Các hướng dẫn nếu bạn không thể cung cấp Dịch vụ Giảng dạy
  • Hướng dẫn sau khi bạn đã cung cấp Dịch vụ Giảng dạy
  • Khiếu nại của Học viên và Hoàn tiền Khóa học
  • Hướng dẫn Bổ sung cho Dịch vụ Giảng dạy
 • Xóa tài khoản Giáo viên khỏi trang web
 • Quyền Cấp Phép
  • Cấp phép cho nội dung Giáo viên gửi đến Học viên
  • Cấp phép cho nội dung Giáo viên gửi đến Edutalk.vn
  • Cấp phép cho Video Giới thiệu Giáo viên
  • Cấp phép cho hình ảnh đại diện của Giáo viên
 • Liên hệ Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng

—————————————————————————————————————————

Nếu bạn muốn cung cấp Dịch vụ Giảng dạy trên Edutalk.vn, bạn phải đọc và đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sau đây dành cho Giáo viên (“Điều khoản dành cho Giáo viên”) là một phần của và được bao gồm trong Điều khoản Dịch vụ và Điều khoản thanh toán của Edutalk.vn (“Điều khoản”). Những Điều khoản dành cho Giáo viên này sẽ áp dụng cho bất kỳ Tài khoản nào được chấp nhận là Giáo viên trên trang web. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản của Giáo viên này một cách đầy đủ, bạn không được phép giảng dạy trên trang web và bạn không đủ điều kiện nhận bất kỳ khoản trợ cấp nào từ Edutalk.vn cho bất kỳ Dịch vụ Giảng dạy nào mà bạn cung cấp.

Đăng ký Giáo viên và danh mục dịch vụ Giảng dạy

Xét duyệt Dịch vụ Giảng dạy

Để trở thành “Giáo viên”, trước tiên bạn phải nộp Đơn ứng tuyển (CV) làm giảng viên hoàn chỉnh. Những hồ sơ Giáo viên nộp hoàn chỉnh được đánh giá bởi Edutalk.vn để phê duyệt. Nếu hồ sơ ứng tuyển Giáo viên của bạn được chấp thuận, trạng thái thành viên của bạn sẽ được thay đổi thành “Giáo viên”. Bạn sẽ có khả năng tạo và quản lý Hồ sơ Giáo viên trên trang của chúng tôi. Là Giáo viên, bạn có thể bắt đầu cung cấp “Dịch vụ Giảng dạy”.

Mô tả Dịch vụ Giảng dạy

Để cung cấp Khóa học, Buổi học, Giáo viên phải tạo mô tả về Dịch vụ giảng dạy của họ trên Edutalk.vn. Khi tạo mô tả về Dịch vụ Giảng dạy của bạn, bạn đồng ý với các hướng dẫn sau:

 • Viết một bản mô tả Dịch vụ Giảng dạy cụ thể, chi tiết với những bài học có tính chuyển tải, định hướng mục tiêu rõ ràng.
 • Đặt ra những kỳ vọng hay đích đến bạn có thể đáp ứng hoặc vượt qua mong đợi.
 • Không tạo ra các Dịch vụ được thực hiện với mục đích gian lận, hoặc cung cấp các Dịch vụ không phải là những dịch vụ được nêu trong bản mô tả. Điều này bao gồm việc cung cấp Dịch vụ của bạn để đổi lấy phản hồi tích cực hoặc miễn phí.

Cung cấp Dịch vụ Giảng dạy

Hướng dẫn để cung cấp Dịch vụ Giảng dạy của bạn

Khi bạn đã nhận được yêu cầu Dịch vụ giảng dạy, bạn đồng ý với các hướng dẫn sau:

 • Sử dụng nền tảng Edutalk.vn.vn để quản lý các yêu cầu của Học viên.
 • Trả lời ngay lập tức, trong vòng một ngày làm việc, cho tất cả các kết nối liên quan đến bài học, dù là từ Học viên hay từ Edutalk.vn.
 • Duy trì bản sao lưu tất cả các kênh giao tiếp kết nối giữa bạn và Học viên. Các phương thức truyền thông có thể bao gồm email bên ngoài, tin nhắn tức thời, điện thoại hoặc các cuộc đối thoại trực tiếp. Chi tiết quan trọng bao gồm thông tin về phạm vi, các sản phẩm, khung thời gian, giá cả, phản hồi, sửa đổi, thay đổi lịch biểu, kỳ nghỉ, lịch trình rảnh, sự chậm trễ, việc chấp nhận các sản phẩm chuyển tải và việc hoàn thành bài học.
 • Thông báo cho Học viên về thời gian rảnh và thời gian phản hồi của bạn.
 • Thông báo cho Học viên nếu bạn sẽ không có mặt trong nhiều ngày làm việc.

Các hướng dẫn nếu bạn không thể cung cấp Dịch vụ Giảng dạy

 • Thông báo ngay cho Học viên bằng việc đưa ra lời giải thích và đề xuất ngày sửa đổi.
 • Ngay lập tức cảnh báo cho Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng Edutalk.vn để Edutalk.vn biết được tình huống và có thể hỗ trợ Học viên.

Các hướng dẫn sau khi bạn đã cung cấp Dịch vụ Giảng dạy

 • Sử dụng Dịch vụ Thanh toán Edutalk.vn để xử lý mọi vấn đề tài chính liên quan đến Dịch vụ Giảng dạy của bạn.
 • Cung cấp các phản hồi hữu ích, khách quan, công bằng cho Học viên.

Khiếu nại của Học viên và Hoàn tiền Khóa học

Bất kỳ Học viên nào không hài lòng với Dịch vụ Giảng dạy của bạn phải liên lạc trực tiếp với bạn thông qua Trang web hoặc Ứng dụng về bất kỳ vấn đề hoặc khiếu nại nào. Bạn nên cố gắng giải quyết bất kỳ vấn đề hoặc khiếu nại trực tiếp cho Học viên trước.

Nếu vấn đề hoặc khiếu nại không thể giải quyết được, giữa Giáo viên và Học viên, Edutalk.vn sẽ sử dụng tất cả các hồ sơ liên lạc làm bằng chứng để xác định cách giải quyết tranh chấp. Edutalk.vn sẽ có quyền, theo ý của chúng tôi:

 • Để chuyển khoản tín dụng, hoàn lại tiền hoặc đảo ngược giao dịch.
 • Chỉ định ai sẽ chịu chi phí phát sinh từ các hành động đó.

Hướng dẫn Bổ sung cho Dịch vụ Giảng dạy

 • Đồng ý duy trì sự riêng tư của người học Edutalk.vn. Điều này bao gồm không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào (như ngày sinh, tuổi, số phát hành của chính phủ, số điện thoại, hoặc địa chỉ nhà).
 • Đồng ý duy trì sự riêng tư các chi tiết cá nhân của bạn. Điều này bao gồm thông tin tài chính cá nhân liên quan đến ví Giáo viên của bạn.
 • Đồng ý duy trì lưu trữ hồ sơ cá nhân cho tất cả các hoá đơn và thanh toán.
 • Đồng ý hợp tác với Edutalk.vn trong hành động chống gian lận, và trong Giải quyết Tranh chấp.
 • Báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào, bao gồm lạm dụng xếp hạng và phản hồi.
 • Không sử dụng Nội dung bị cấm hoặc nội dung vi phạm bản quyền.

Cung cấp Dịch vụ Giảng dạy

Khi cung cấp Dịch vụ Giảng dạy tại Edutalk.vn, bạn có quyền hạn và nghĩa vụ mang lại kết quả tối ưu cho Học viên. Bạn sẽ vi phạm các Điều khoản dành cho Giáo viên nếu bạn:

 • Không cung cấp bất kỳ Dịch vụ Giảng dạy nào mà thanh toán đã được chấp nhận.
 • Không có những nỗ lực hợp lý để giải quyết tranh chấp với Học viên.
 • Tạo ra những cấp độ không thể chấp nhận được từ sự không hài lòng của Học viên
 • Vi phạm Điều khoản Dịch vụ, Chính sách Bảo mật hoặc các chính sách khác

Edutalk.vn có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào dưới đây vào bất kỳ lúc nào và tuỳ ý của chúng tôi:

 • Hủy danh sách Dịch vụ Giảng dạy của bạn
 • Giới hạn các đặc quyền Tài khoản của bạn
 • Tạm ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn
 • Điều chỉnh số dư trong Teacher Wallet (ví Giáo viên) của bạn và giữ lại tất cả các khoản thanh toán
 • Liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật hoặc tìm kiếm các biện pháp pháp lý

Quyền Cấp Phép

Cấp phép cho nội dung Giáo viên đến cho Học viên

Bạn đồng ý rằng bất kỳ người dùng mua dịch vụ giảng dạy của bạn sẽ được cấp quyền sử dụng Nội dung trong Dịch vụ giảng dạy của bạn chỉ với mục đích giáo dục cá nhân và phi thương mại. Bạn thừa nhận rằng tất cả Nội dung mà bạn gửi đến trang web phải tuân theo các tuyên bố, đảm bảo, có giấy phép và các điều khoản khác có trong danh mục các Điều khoản.

Cấp phép cho Nội dung giảng dạy của Giáo viên tại Edutalk.vn

Bạn thừa nhận rằng Edutalk.vn có thể sử dụng Nội dung của bạn và thông tin về Dịch vụ Giảng dạy của bạn trong tiếp thị, quảng cáo và quảng bá Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi bằng bất kỳ phương tiện nào. Bạn cũng cho phép Edutalk.vn sử dụng tên của bạn như một phần của tiếp thị, quảng cáo hoặc quảng bá thương hiệu cá nhân hay cho riêng Edutalk.vn.

Cấp Giấy phép cho Biểu tượng đại diện của Giáo viên

Chúng tôi khuyến khích bạn nêu bật Dịch vụ giảng dạy bằng cách sử dụng biểu tượng cá nhân, nhãn hiệu dịch vụ hoặc thương hiệu của bạn (“Biểu trưng”) trên trang của chúng tôi. Bạn cho phép chúng tôi hiển thị Logo của bạn và sửa đổi Biểu trưng khi có thể cần thiết một cách hợp lý. Bạn tuyên bố rằng bạn sở hữu tất cả các quyền đối với Biểu trưng của bạn. Bạn giữ lại quyền sở hữu và tất cả các quyền đối với bất kỳ Logo nào bạn gửi. Biểu trưng không được chứa bất kỳ Nội dung bị cấm nào. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa Logo của bạn khỏi Trang web bất cứ lúc nào theo ý của chúng tôi.

Cấp phép cho Video Giới thiệu Giáo viên

Edutalk.vn có quyền sử dụng Video giới thiệu Giáo viên của bạn cho các mục đích tiếp thị, quảng cáo hoặc quảng bá rên truyền thông. Edutalk.vn có thể xuất bản các video của Giáo viên tới các kênh chính thức của chúng tôi trong các dịch vụ lưu trữ và phát trực tuyến video của bên thứ ba, chẳng hạn như Youtube, Vimeo, Youku hoặc những người khác, nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận và khả năng hiển thị cho Học viên Edutalk.vn bất kể vị trí.

Edutalk.vn sẽ xóa các video Giới thiệu của Giáo viên xuất bản vào các kênh chính thức của chúng tôi trong các dịch vụ lưu trữ và truyền trực tuyến của bên thứ ba thông qua thông báo bằng văn bản gửi tới support@edutalk.vn

Liên hệ Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng

Nếu bạn muốn báo cáo một sự vi phạm các chính sách về trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ, có thắc mắc hoặc cần trợ giúp, vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng Edutalk.vn như sau:

Hỗ trợ trực tuyến: https://support.edutalk.vn

Email: support@edutalk.vn

Hotline: 0287 1080 899

 • Bài viết có hữu ích không ?
 •    không