Edutalk.vn đề xuất

Mỗi Học viên sẽ có những nhu cầu học tập khác nhau. Đối với Học viên ở cấp độ vỡ lòng sẽ luôn tìm kiếm môi trường học về các cấu trúc và Giáo viên chuyên nghiệp sẽ chủ yếu tập trung vào giải thích những nền tảng hệ thống ngôn ngữ cho Học viên. Đối với Học viên đã học ngoại ngữ và có khả năng tự học, Giáo viên cần có những hỗ trợ thêm và luyện tập để giúp Học viên theo đúng yêu cầu bài học.

Tạo một Khóa học

Tạo Khóa học với nội dung thú vị là cách để thu hút Học viên khi tìm kiếm môi trường học tập phù hợp. Giáo viên nên soạn sẵn khung chương trình sẽ giảng dạy cho Học viên nhằm giúp họ có cơ hội chọn lựa những phương pháp học phù hợp.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không