Mỗi Giáo viên khi chính thức gia nhập cộng đồng Edutalk.vn sẽ được nhận 1 thẻ Giáo viên đa năng. Để nhận được những ưu đãi tại các địa điểm là đối tác của Edutalk.vn, Giáo viên vui lòng xuất trình thẻ này khi thanh toán. Hoặc nhận được các yêu cầu xuất trình chứng minh Giáo viên Edutalk.vn khi đến giảng dạy học viên Offline.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không