Giáo viên Edutalk.vn cần phải có cả hai tiêu chuẩn sau:

  • Có bằng cấp hoặc chứng chỉ có liên quan đến giảng dạy tiếng Anh
  • Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ít nhất 1 năm

Khi Giáo viên ứng tuyển vào vị trí Giáo viên tại Edutalk.vn, chúng tôi sẽ yêu cầu Giáo viên gửi qua email bản scan từ bản gốc (khi phỏng vấn qua Skype) hoặc mang theo bản sao có công chứng (khi đi phỏng vấn trực tiếp) của những hồ sơ liên quan đến chứng chỉ và bằng cấp.

Một số bằng cấp được chấp nhận tại Edutalk.vn như sau:

  • Bằng thạc sĩ hoặc cử nhân có chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh
  • CELTA, TESOL, TEFL
  • Chứng chỉ sư phạm
  • Thẻ sinh viên + Bảng điểm (nếu là Gia sư cộng đồng)
  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không