Sau mỗi Lớp học, Buổi học thì Giáo viên nên đưa ra nhận xét và đánh giá về Học viên theo các tiêu chí như sau:

  • Thái độ học
  • Khả năng tiếp thu
  • Sự tiến bộ trong học tập (nếu có)

Mục đích của việc nhận xét và đánh giá sau mỗi Lớp học, Buổi học như sau:

  • Học viên nắm được trình độ hiện tại của mình như thế nào, cần làm gì để học tốt hơn;
  • Edutalk.vn theo dõi được chất lượng của từng Lớp học, Buổi học và sự tiến bộ của Học viên.
  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không