Hành vi nhận học phí trực tiếp bên ngoài và không thông qua Edutalk.vn là vi phạm Điều khoản Dịch vụ tại Edutalk.vn.

Tất cả buổi học của Học viên tại Edutalk.vn phải được thanh toán qua hệ thống do Edutalk.vn xác thực và cung cấp. Giáo viên nếu vi phạm Điều khoản Dịch vụ sẽ bị ngưng hợp tác và khóa tài khoản vĩnh viễn.

Nếu Học viên yêu cầu Giáo viên nhận tiền bên ngoài hệ thống Edutalk.vn, Giáo viên phải từ chối yêu cầu của Học viên và thông báo cho Học viên về việc đăng ký và thanh toán thông qua hồ sơ Giáo viên trên hệ thống Edutalk.vn.

Bên cạnh đó, Giáo viên nên thông báo cho Edutalk.vn về những Học viên này bằng cách gọi đến Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng: 0287 1080 899. Điều này giúp xác nhận rằng bạn không vi phạm chính sách của Edutalk.vn

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không