• Học Online tại Hệ thống Edutalk.vn nghĩa là Học viên và Giáo viên cùng online tại 1 thời điểm và tham gia khóa học thông qua phần mềm Skype hoặc các phần mềm giao tiếp trực tuyến khác được cài đặt trên máy vi tính/laptop/tablet. Học Online tại Hệ thống Edutalk.vn tạo cơ hội cho Học viên được học với Giáo viên đến từ khắp nơi trên thế giới với học phí giảm đi rất nhiều. Ngoài ra, việc học Online cũng giúp Học viên và Giáo viên tiết kiệm được thời gian đi lại của mỗi buổi học và đồng thời dễ dàng sắp xếp thời gian học linh hoạt. Do Học viên và Giáo viên có thể tương tác với nhau như học trực tiếp nên hiệu quả đạt được gần như không thay đổi.
  • Học Offline tại Hệ thống Edutalk.vn nghĩa là Học viên sẽ được giảng dạy trực tiếp (mặt đối mặt) tại một địa điểm được thống nhất giữa Học viên và Giáo viên Edutalk.vn.
  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không