Edutalk.vn luôn trân trọng tất cả những hồ sơ ứng tuyển của Giáo viên. Edutalk.vn sẽ thông báo cho Giáo viên trong vòng 3 – 5 ngày qua email hoặc điện thoại kể từ ngày nộp hồ sơ nếu Giáo viên vượt qua vòng hồ sơ của Edutalk.vn. Đôi khi, Edutalk.vn nhận được quá nhiều hồ sơ nên Edutalk.vn sẽ ưu tiên những hồ sơ tuân thủ đúng những thông tin yêu cầu và đầy đủ hồ sơ cần thiết.

Nếu Giáo viên bị từ chối, Edutalk.vn sẽ gửi thông báo qua email và lưu giữ hồ sơ của Giáo viên trong những vị trí phù hợp hơn ở tương lai.

Sau đây là một số lí do hồ sơ bị từ chối từ Edutalk.vn:

  • Hồ sơ ứng tuyển không hoàn chỉnh hoặc sai lỗi chính tả.
  • Giáo viên – Gia sư chưa đủ độ tuổi theo yêu cầu: từ 20 tuổi trở lên.
  • Giáo viên – Gia sư chưa có kinh nghiệm giảng dạy hoặc bằng cấp liên quan đến tiếng Anh.
  • Edutalk.vn chưa có ngoại ngữ mà Giáo viên mong muốn giảng dạy
  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không