Một khi Học viên xác nhận yêu cầu Hoàn tiền học phí trên hệ thống Edutalk.vn, chúng tôi sẽ giải quyết yêu cầu của bạn và hoàn lại học phí vào tài khoản của Học viên tại Edutalk.vn trong vòng 24 giờ làm việc.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không