Thống kê Giảng dạy bao gồm số buổi dạy, số giờ dạy, đánh giá sao từ học viên, … sẽ được cập nhập hằng ngày.

Khi một Buổi học kết thúc, Học viên và Giáo viên cần gửi nhận xét cho nhau trong vòng 3 ngày sau đó. Học phí sẽ được thanh toán cho Giáo viên sau ngày giảng dạy 7 ngày nhằm giúp Edutalk.vn giải quyết những vấn đề phát sinh trước khi giao dịch. Nếu Giáo viên và Học viên không hoặc quên gửi nhận xét, Edutalk.vn sẽ liên hệ thông báo và sẽ kéo dài thời gian thanh toán.

Các Khóa học do Giáo viên tạo ra sẽ phải được Edutalk.vn xét duyệt trước khi được hiển thị, đăng tải trên Edutalk.vn. Tình trạng của các khóa học như “đang tạo”, “đang đợi xét duyệt” hoặc “hoàn thành” sẽ được hiển thị trên hệ thống để Giáo viên dễ dàng kiểm soát các Khóa học của mình.

Đồng thời, Hệ thống CMS của Edutalk.vn cũng sẽ hỗ trợ Giáo viên trong việc quản lý số lượng Học viên cùng với lịch sử học tập của Học viên, hoặc các Buổi học chưa hoặc đã được đăng ký bởi Học viên.

Hệ thống quản lý thu nhập sẽ giúp Giáo viên kiểm soát được những kỳ thanh toán từ Edutalk.vn và mức thu nhập tương ứng theo từng kỳ.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không