Nếu Giáo viên vẫn muốn giữ hồ sơ cá nhân trên hệ thống Edutalk.vn nhưng lại không có nhiều thời gian để giảng dạy thì Giáo viên thực hiện những bước sau:

  • Không lên lịch thời gian giảng dạy (Availability) trong khoảng thời gian đó
  • Thông báo Edutalk.vn qua email support@edutalk.vn rằng bạn đang không thể giảng dạy trong thời gian đó.

Lưu ý: Việc thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến những Khóa học đang diễn ra. Những yêu cầu giảng dạy mới kể từ sau ngày Giáo viên thông báo sẽ không được hiển thị trên hệ thống.

Nếu Giáo viên không muốn tham gia giảng dạy hơn 3 tháng, Giáo viên nên tạm ngưng tài khoản trong thời gian đó bằng cách gửi email thông báo cho Edutalk.vn qua email: support@edutalk.vn. Khi Giáo viên mong muốn quay trở lại giảng dạy, vui lòng gửi email vào địa chỉ trên để kích hoạt lại tài khoản. Mọi thông tin của Giáo viễn vẫn được lưu giữ trên hệ thống Edutalk.vn

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không