Tại Edutalk.vn, khi Giáo viên tạo Khóa học 3 tháng cho Học viên thì Học viên sẽ được hưởng ưu đãi tiết kiệm 5% trên tổng Khóa học. Phần giảm giá Khóa học sẽ được Edutalk.vn chi trả cho Giáo viên.

Ngoài ra, Giáo viên có thể giảm giá cho Khóa học của bản thân bằng cách tạo ra Khóa học với học phí thấp hơn nhưng không được thấp hơn mức mà Edutalk.vn quy định và đã đề xuất cho Giáo viên.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không