Để học Tiếng Anh Online tại Edutalk.vn, bạn có thể chọn các phần mềm giao tiếp trực tuyến sau đây để sử dụng, đó là:

  • Skype
  • Viber
  • Zalo
  • Zoom
  • Hoặc bất kỳ phần mềm videos khác với điều kiện Giáo viên – Gia sư của bạn cũng sử dụng phần mềm tương ứng để dạy học.
  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không