Giáo viên có thể thay đổi ngày hoặc giờ cho 1 buổi dạy nếu nhận được yêu cầu của chính Học viên sau khi hai bên đã trao đổi trên hệ thống message của Edutalk.vn

Trong trường hợp, học viên liên hệ với giáo viên bên ngoài hệ thống, Edutalk.vn sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất cứ mâu thuẫn nào về sau.

Giáo viên thay đổi ngày hoặc giờ của buổi học như sau:

  • Chọn hủy buổi học đó
  • Tạo lịch học bù mới
  • Tham gia giảng dạy theo thời gian mới

Lưu ý:

Giáo viên CHỈ chấp nhận thay đổi ngày/giờ của buổi học nếu nhận được yêu cầu từ Học viên ít nhất 24h trước khi buổi học chính thức bắt đầu.

Học viên và Giáo viên chỉ được thay đổi mỗi buổi học MỘT lần trong suốt thời gian khóa học diễn ra.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không