Lưu ý:

  • Tất cả cập nhật liên quan đến nội dung Khóa học sẽ được Edutalk.vn kiểm duyệt trước khi công bố trên website.

Cách cập nhật thông tin Khoá học

  • Truy cập vào www.cms.edutalk.vn
  • Đăng nhập tài khoản
  • Chọn Course >> Course List
  • Tại Khoá học muốn cập nhật, chọn Tools >> Modify
  • Tại màn hình hiển thị thông tin Khoá học, thực hiện chỉnh sửa và gửi yêu cầu xét duyệt đến Edutalk.vn

Mời Giáo viên – Gia sư tham khảo Video [Edutalk.vn Tutorials] Creating a course

***Notice: Your teaching time has been set up in accordance with time zone in Vietnam, which is UTC+07:00

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không