Không thể đăng kí Khóa học do lỗi đường truyền internet

Trong một vài trường hợp khi đường truyền mạng không ổn định, lỗi “Đăng kí không thành công” sẽ xuất hiện. Bạn cần đảm bảo về đường truyền cũng như tín hiệu tốt để không làm gián đoạn giao dịch.

Edutalk.vn hỗ trợ bạn giữ chỗ khóa học trong vòng 24h kể từ lúc bạn nhập thông tin và nhất nút đăng kí mà không mất bất kì khoản phí nào. Sau 24h kể từ thời điểm đăng kí, nếu bạn không thanh toán giao dịch, khóa học sẽ tự động bị hủy mà không cần thông báo trước.

Không thể đăng kí Khóa học do Tài khoản thanh toán

Nếu phương thức thanh toán hiện tại bị từ chối, Edutalk.vn sẽ yêu cầu bạn thanh toán số dư nợ bằng cách lựa chọn một phương thức thanh toán khác. Vui lòng thêm thông tin thanh toán mới và thử lại. Hoặc bạn có thể liên hệ với ngân hàng của mình để đảm bảo phương thức thanh toán của bạn là hợp lệ.

Dưới đây là cách thực hiện thanh toán nợ trên Edutalk.vn:

  1. Chọn Thanh toán từ danh mục.
  2. Cập nhật Phương thức thanh toán của bạn.
  3. Chọn Khóa học của tôi từ danh mục để xem lại và thanh toán số dư nợ.

Chúng tôi rất sẵn lòng giúp bạn giải quyết tồn nợ. Vui lòng xác nhận (các) phương thức thanh toán mà bạn muốn sử dụng để Edutalk.vn tính phí. Xin lưu ý kiểm tra kỹ để đảm bảo các phương thức này đã được liên kết với tài khoản Edutalk.vn của bạn.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không