Hiện tại, Edutalk Shop chưa có tính năng thêm/bớt sản phẩm trên trang web.

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn muốn thêm/bớt sản phẩm cho đơn hàng đã hoàn tất, vui lòng liên hệ Hotline: (0287) 1080 899 hoặc Email: shop@edutalk.vn.

Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ giao hàng, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn, sau đó vào bảng điều khiển trong phần Tài khoản và thay đổi địa chỉ giao hàng trong phần Chỉnh sửa địa chỉ giao hàng.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không