Giáo viên cần thường xuyên cập nhật thời gian có thể giảng dạy trên Hệ thống để Học viên có thể đăng ký Khóa học phù hợp với thời gian biểu của Giáo viên.

Để tạo lịch giảng dạy, Giáo viên thực hiện theo những bước sau:

  • Truy cập: https://cms.edutalk.vn/teacher/login
  • Đăng nhập tài khoản
  • Vào phần Schedule >> Availability >> Add time
  • Chọn ngày và giờ có thể giảng dạy của Giáo viên

Lưu ý:

  • Giáo viên có thể cập nhật thời gian biểu theo tuần, tháng hoặc năm.
  • Nếu Giáo viên có bất kỳ thay đổi nào về thời gian dạy của tuần đến, Giáo viên cần cập nhật trước 3 ngày. Nếu không, hệ thống sẽ tự mặc định thời gian biểu của tuần đến sẽ tương tự tuần trước đó.
  • Việc thay đổi lịch giảng dạy trong vòng 3 ngày sẽ không ảnh hưởng đến những lớp học đang diễn ra. Giáo viên cần thỏa thuận sắp xếp với Học viên nếu có bất kỳ sự thay đổi đột ngột nào xảy ra.

Mời Giáo viên – Gia sư tham khảo Video [Edutalk.vn Tutorials] How to edit available schedule?

***Notice: Your teaching time has been set up in accordance with time zone in Vietnam, which is UTC+07:00

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không