Edutalk.vn thanh toán thu nhập cho Giáo viên theo chu kỳ với hình thức thanh toán Giáo viên đã đăng ký tại Edutalk.vn.

Giáo viên có thể thay đổi hình thức thanh toán tùy theo mong muốn và khả năng của Giáo viên.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không