Tất cả mọi giao dịch thành công trên Edutalk.vn định nghĩa là giao dịch cuối cùng được thực hiện thông qua Edutalk Wallet.

Học viên Edutalk.vn khi nạp tiền vào Edutalk Wallet sẽ được tính là đơn vị tiền Edutalk.vn nhằm thanh toán cho khóa học/ yêu cầu Dịch vụ Giảng dạy trên hệ thống Edutalk.vn bao gồm website hoặc ứng dụng. Edutalk Wallet khi đã nạp thành công có giá trị tương đương tiền Việt Nam Đồng và không được quy đổi lại ra thành tiền mặt.

Edutalk Wallet của bạn sẽ có giá trị hoạt động trong vòng 1 năm kể từ lần cuối cùng bạn đăng nhập vào hệ thống Edutalk.vn. Và sẽ bị khóa sau 1 năm kể từ lần cuối cùng bạn thực hiện giao dịch trên Edutalk.vn. Vui lòng xem thêm Điều khoản về “Tài khoản và Hồ sơ” hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng để được hỗ trợ.

Một khi giao dịch được xác nhận và có hiệu lực bởi đối tác thanh toán và hệ thống bảo mật của Edutalk.vn; đồng thời, bạn nhận được biên lai/ hóa đơn thông báo về giao dịch ở Tài khoản Edutalk.vn, điều nay đồng nghĩa với việc thanh toán/ nạp tiền thành công.

  • Bài viết có hữu ích không ?
  •    không